Strażacy OSP Dukla świętowali jubileusz 130-lecia. Oficjalne przekazanie nowej Scanii

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

W niedzielę 16 czerwca 2019r., strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli świętowali jubileusz 130-lecia istnienia jednostki. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele O.O. Bernardynów, następnie strażacy przemaszerowali przez Duklę, a pod remizą odbył się uroczysty apel, gdzie oficjalnie przekazano nowy samochód na podwoziu Scanii oraz wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom. W uroczystości uczestniczył m.in. Wicepremier Piotr Gliński.

Historia OSP Dukla
Pod koniec XIX w. dr wszechnauk medycznych Karol Reiss, aptekarz Juliusz Fiebert ówczesny burmistrz Aleksander Obłaza, Franciszek Srkal, Maurycy Goldhammer, Leon Lalicki i Władysław Ziębiński byli założycielami Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej Miasta Dukli. Pierwszym naczelnikiem został dr Karol Reiss. Członkami wydziału zostali: Juliusz Fiebert i Maurycy Goldhammer, a było to w 1889r. Wówczas uchwalono wystąpić do Najjaśniejszego Pana, Wydziału Towarzystwa Asekuracyjnego i innych wybitniejszych instytucji oraz zamożnych osób, aby wesprzeć nowo zawiązane Towarzystwo.

Pierwsze posiedzenia wydziału odbywały się w kancelarii szkolnej, w sierpniu 1890r. uchwalono, że wieża strażacka ma być urządzona na gruncie hrabiego Męcińskiego – na Blichu obok folwarku przy Trakcie Żmigrodzkim, a panowie naczelnicy mają się udać do hrabiego celem wyjednania materiału i wystawienia wieży. Przyjęto też zapomogę Jego Cesarskiej Mości w kwocie 80 złotych reńskich, za którą kupiono dwa wozy kołowe na beczki z wodą, pierwsze mundury i rekwizyty strażackie. Według protokołu z posiedzenia Towarzystwa z dnia 10 maja 1891 ,,Pan sekretarz oznajmia zgromadzonym, że Straż Ochotnicza Ogniowa Dukielska ukonstytuowała się dnia 15 – grudnia 1889r. W dniu tym, bowiem na zgromadzeniu zwołanym przez założycieli Straży wybrano naczelnika jak też cały wydział. Od tego dnia zaczęła przeto faktycznie istnieć Straż Ochotnicza Dukielska”.

W 1892r. Zakupiono pierwszą sikawkę ciągniętą przez ludzi, hełmy mosiężne i dzwonek alarmowy, który umieszczono na lipie obok szkoły, w tym też roku postanowiono przenieść wieżę na targowicę. W latach 1897-1900 występują wzmianki dotyczące potrzeby wykonania sztandaru dla straży wraz z wizerunkiem Św. Floriana i Św. Jana z Dukli. W kolejnych latach występuje załamanie działalności straży z powodu braku subwencji władz gminy, niesnasek i braku zainteresowania inteligencji losami Towarzystwa. Dopiero w 1908r. gdy potężny pożar zniszczył jedną stronę rynku przybyło wielu nowych członków. W tym samym roku naczelnikiem zostaje sędzia Karol Konopacki, który swoim działaniem wydźwignął straż do wyższego poziomu, wybudowano też nową strażnicę przy szkole.

Czasy świetności swojej działalności straż przeżywa w okresie międzywojennym dzięki księdzu kanonikowi Antoniemu Typrowiczowi, który pełnił zarówno funkcję burmistrza jak i prezesa straży od 1924 r. W 1935 zakupiono pierwszą sikawkę motorową. Po wydźwignięciu się z powojennych ruin na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX w. wybudowano nową remizę przy magistracie. Od tego czasu Straż Dukielska ciągle się rozwija i wyposaża w nowy sprzęt przeciwpożarowy, samochody oraz podnosi swoje kwalifikacje.

W 1989 r. uroczyście obchodzono stulecie istnienia Straży Dukielskiej, z tej okazji jednostce sztandar ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy Dukla i został on odznaczony Złotym Znakiem Związku. W 1995 r. Straż jako jednostka wiodąca na terenie Gminy Dukla zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jednostka bierze udział w licznych akcjach ratowniczo gaśniczych pod dowództwem naczelników i prezesów, do których należeli: Tadeusz Rządca, Zbigniew Ukleja, Wojciech Piróg, Andrzej Ukleja, Zenon Kostyra, Jacek Ukleja i obecnie pełniący funkcje prezesa Wiktor Madej i naczelnik Maciej Jankowski.

Czasy współczesne
Rok 1997 jest rokiem szczególnym z uwagi na wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli w dniu 9 czerwca. Gdzie zaszczytną służbę porządkową pełnili strażacy dukielscy i strażacy z innych jednostek OSP Gminy Dukla, którymi dowodził ówczesny naczelnik druh Zenon Kostyra.

W 1999 r. podczas obchodów 110-lecia OSP otrzymało nowy samochód do ratownictwa technicznego Lublin II.

W 2005 r. podczas uroczystości 115-lecia straży zostaje oddany do użytku piękny obiekt, w którym oprócz straży znajduje się siedziba załogi karetki Pogotowia Ratunkowego oraz GOPR jako Baza Ratownictwa Ogólnego. Od 2006 roku strażacy posiadają nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy GBA ,,MERCEDES”, który pozyskano dzięki szczególnym staraniom ówczesnego Burmistrza Marka Góraka.

W 120 rocznicę istnienia OSP strażacy otrzymują następny samochód przystosowany do ratownictwa technicznego ,,Fiat Ducato”.

ZOBACZ: OSP KSRG DUKLA w bazie służb ratowniczych Krosno112.pl

Nowa Scania
W niedzielę, 16 czerwca 2019r., w 130 rocznicę strażacy otrzymują następny nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA ,,SCANIA”. Wartość samochodu wynosi 1 020 900 złotych i został on zakupiony z dotacji otrzymanych od: Komendy Głównej PSP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz funduszy Gminy Dukla.

Odznaczenia
Podczas uroczystości 130-lecia OSP Dukla uhonorowano odznaczeniami i wyróżnieniami bohaterskich strażaków. Nie tak dawno strażacy uczestniczyli w wielogodzinnej akcji ratowniczo-gaśniczej w Nowej Wsi, gdzie doszło do wypadku z udziałem cysterny, ciężarówki i samochodu osobowego. Dzięki ich oddaniu i poświęceniu udało się udzielić pomocy wielu rannym osobom oraz zminimalizować zagrożenie kolejnym wybuchem chemikaliów, przewożonych w cysternie. 

Goście
Uroczystości jubileuszowe zaszczycili swoją obecnością m.in. Wicepremier RP Piotr Gliński, Poseł Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Wicewojewoda Podkarpacka Lucyna Podhalicz, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Borcz, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski, Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiej Andrzej Krężałek, Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, przedstawiciele Rady Gminy, poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych jednostek OSP, przedstawiciele innych służb mundurowych i ratowniczych m.in. Policji, GOPR i Lasów Państwowych oraz wielu mieszkańców Dukli i osoby wspierające jednostkę w Dukli.

Wśród wielu przemówień, głos zabrał Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński - Dzisiaj mamy tego doskonały przykład. Z jednej strony wasza zdolność do ciężkiej pracy, do poświęcenia, do wspólnotowości, do miłości bliźniego, do solidarności. A z drugiej strony realizacja zasady pomocniczości i subsydialności, która jest zapisana w polskiej konstytucji. Dbamy o to jako rząd, jako instytucje państwowe, o to żebyście mogli profesjonalnie pełnić swoją służbę korzystając z najlepszego sprzętu - mówił wicepremier- Jestem tu po to żeby w imieniu polskiego rządu państwu podziękować. Podziękować za te 130 lat pracy, ale przede wszystkim dziękujemy za cztery ważne rzeczy: za wierność tradycji, za służbę, za profesjonalizm i miłość do Polski.

Dowódcą uroczystości był st. kpt. Krzysztof Szczęsny z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, a spikerem dh Adam Łukaszewski. Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem w Domu Ludowym w Cergowej.

Na straży bezpieczeństwa Dukli, Gminy Dukla i powiatu krośnieńskiego
W 2018 r. dukielscy strażacy wyjeżdżali do 119 zdarzeń i działań ratowniczo-gaśniczych, a w 2019 roku już 86 razy. Jednostka jest jedną z najczęściej interweniujących OSP na terenie województwa podkarpackiego.

red. fot. Marcin Mikosz, Radosław Sowiński

Galeria

 

Partnerzy portalu: