W Korczynie zostaje po staremu. Wybory wygrywa Jan Zych

fot. archiwum Jan Zych fot. archiwum Jan Zych

Znane są już wyniki wyborów wójta gminy Korczyna polegających na ponowym przeliczeniu głosów oddanych w listopadzie 2018 roku. Po przeliczeniu kart do głosowania dwoma głosami więcej wygrał Jan Zych, dotychczasowy wójt, który piastował urząd od 2002 roku do sierpnia 2019 roku. W gminie kończy się zarząd komisaryczny powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego. 

Ponowe przeliczenie głosów odbyło się w niedzielę 8 września. Było to spowodowane postanowieniem Sądu Okręgowego w Krośnie, który stwierdził nieważność wyborów z 2018 roku w Gminie Korczyna. W związku z tym, mandat Wójta Gminy Korczyna Jana Zycha został prawomocnie wygaszony. 

Niedzielne wybory polegały na ponownym przeliczeniu kart do głosowania przez Obwodowe Komisje Wyborcze w obwodach: nr 1 w Korczynie, nr 2 w Korczynie, nr 6 w Iskrzyni, nr 7 w Komborni i nr 9 w Węglówce. Po ponowym przeliczeniu kart utrzymano wynik wyborów z listopada 2018 i ponownie wójtem Gminy Korczyna zostanie Jan Zych, który rządzi gminą od 2002 roku.

Wniosek do sądu o stwierdzenie nieważności wyborów złożył Tadeusz Pelczar – kontrkandydat Jana Zycha w wyborach o fotel gospodarza Gminy Korczyna. Po rozpatrzeniu sprawy, sąd uznał, iż w niektórych komisjach wyborczych w Gminie Korczyna doszło do nieprawidłowości przy liczeniu głosów, co mogło mieć wpływ na wynik wyborów. Ze względu na to, że wynik obu kandydatów różnił się jedynie o 2 głosy, zarządzono ponowne wybory w postaci powtórnego przeliczenia kart do głosowania.

red.

 

Partnerzy portalu: