Wójt Wojaszówki: Wzorowe zachowanie naszego mieszkańca i rodziny przykładem dla innych

wtorek, 24 marzec 2020 17:06
fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Niezwykle istotnym i najważniejszym elementem walki z epidemią COVID19 jest kwarantanna domowa osób powracających zza granicy kraju. Wzorcowy schemat postępowania zaprezentował Sławomir Stefański - wójt gminy Wojaszówka, z której pochodzi pierwszy przypadek osoby zakażonej koronawirusem w powiecie krośnieńskim.

R E K L A M A

INSTRUKCJA DLA POWRACAJĄCYCH DO POLSKI (POWRÓT)
1. Postępowanie powracających do Polski zza granicy:
1) wypełnienie na granicy państwa karty lokalizacyjnej, w której określamy adres miejsca odbywania kwarantanny;
2) kontakt telefoniczny z przypisaną terytorialnie Powiatową Stacją Epidemiologiczną – dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego i Krosna jest to stacja w Krośnie (przypominamy nr telefonu: 13 43 219 42 lub 606 251 637);
3) uzyskanie niezbędnych informacji i wytycznych od Powiatowej Stacji Epidemiologicznej i ich zastosowanie;
4) kontakt telefoniczny z rodziną i przekazanie rodzinie informacji o konieczności przygotowania miejsca do odbycia kwarantanny – w domu rodzinnym bądź innym miejscu podanym w karcie lokalizacji wypełnionej na granicy, a w przypadku braku możliwości znalezienia miejsca we własnym zakresie, miejsce kwarantanny wskaże Gmina z powiatu krośnieńskiego lub Urząd Miasta Krosna dla mieszkańców Krosna.
2. Postępowanie rodziny i najbliższych:
1) rodzina przygotowuje miejsce kwarantanny domowej, wyposaża je w niezbędne środki czystości i produkty żywnościowe, które mają wystarczyć minimum na 14 dni;
2) rodzina przeprowadza się w inne bezpieczne miejsce.

PODCZAS KWARANTANNY DOMOWEJ
1. Samodzielnie prowadzimy obserwację stanu zdrowia monitorując temperaturę ciała minimum dwa razy dziennie.
2. Kontakt z rodziną i Powiatową Stacją Epidemiologiczną utrzymujemy wyłącznie telefonicznie lub internetowo.
3. Jeżeli w ciągu 14-dniowej kwarantanny nie wystąpią objawy zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 należy skontaktować się z Powiatową Stacją Epidemiologiczną, która potwierdzi zakończenie kwarantanny.
4. W przypadku pogarszającego się stanu zdrowia, po pojawieniu się objawów takich jak między innymi: gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe nie zwlekamy i powiadamiamy telefonicznie Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz rodzinę i najbliższych.
5. Powiatowa Stacja Epidemiologiczna, po rozpoznaniu objawów, dysponuje specjalistyczną karetkę, wyposażoną w środki ochronne, która uniemożliwi dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-COV-2.
6. Pacjent zostaje przewieziony do szpitala zakaźnego, gdzie wykonywany jest test na obecność koronawirusa SARS-COV-2.
7. Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu, pacjent zostaje poddany leczeniu.

- Jest to przykład wzorowego i odpowiedzialnego zachowania mieszkańca i rodziny z naszej Gminy Wojaszówka, który właśnie tak postąpił - mówi wójt Stefański. - Dzięki takim postawom możemy mieć nadzieję, że razem pokonamy niewidzialnego i podstępnego wirusa wywołującego chorobę COVID19, stawiającego nasz kraj w stan epidemii. Życzymy naszemu mieszkańcowi szybkiego powrotu do zdrowia i kochającej go rodziny, a rodzinie dużo siły i wytrwałości w tych dniach. Wszystkim, których dosięgło zakażenie koronawirusem życzymy odporności organizmu, a tym którzy przechodzą chorobę najciężej, siły do walki z nią i szybkiego wyzdrowienia.

red.