Jest nowy PSZOK a obok ścieżka edukacyjna. Będzie też strefa napraw i wydawania rzeczy

niedziela, 05 lipiec 2020 09:00
Jest nowy PSZOK a obok ścieżka edukacyjna. Będzie też strefa napraw i wydawania rzeczy MPGK Krosno

Budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kosztowała ponad 7 mln zł. Już działa. Odpady można zawieźć tam od poniedziałku do soboty.

PSZOK umożliwia selektywne zbieranie co najmniej 20 różnych frakcji odpadów komunalnych, m.in: trawę, liście, gałęzie, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, popioły, zużyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po farbach i klejach, zużyte tonery, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Jak zapewniają władze MPGK, w ramach inwestycji mocno promowane będą działania, które pozwolą na ponowne wykorzystanie przedmiotów i rzeczy. - W tym celu uruchomiona będzie strefa napraw.

- Dostarczane przez mieszkańców dobre lub nieznacznie uszkodzone, ale nadające się do dalszego użytkowania m.in. meble, dywany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odkładane i magazynowane pod zadaszeniem - tłumaczy Janusz Fic, prezes MPGK. - Te, które będą nieznacznie uszkodzone, będą na miejscu naprawiane, a następnie wydawane mieszkańcom.

Miejska spółka komunalna planuje też prowadzić stronę internetową, na której umieszczane będą zdjęcia rzeczy do ponownego wykorzystania.

- Jeżeli tylko będą chętni na odzyskanie w ten sposób rzeczy będziemy tę działalność mocno rozwijać, gdyż będzie to przynosić pozytywne efekty nie tylko dla mieszkańców ale też dla środowiska - zapewnia Janusz Fic.

W ramach PSZOK powstała też ścieżka edukacyjna, która ma pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną o tematyce gospodarki odpadami, segregacji odpadów i recyklingu.

- Duży nacisk będziemy kłaść na działania edukacyjne, które będziemy wykorzystywać do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności najmłodszych - dodaje Janusz Fic.

PSZOK wyposażony jest również w instalację fotowoltaiczną o mocy 12,87 kW, która w znacznej mierze zapewni potrzebną do jego funkcjonowania energię elektryczną.

- Bardzo się cieszę, że w Krośnie powstał tak nowoczesny i przyjazny mieszkańcom i środowisku obiekt - mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna. - Liczę na to, że krośnianie będą z tego chętnie korzystać, poprawiając efekty naszej gospodarki odpadami i przyczyniając się do wypełnienia nałożonych na gminę obowiązków jeśli chodzi o recykling odpadów.

Inwestycja kosztowała blisko 7,2 mln zł. Była realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, obok składowiska przy ul. Białobrzeskiej.

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 14:30.

tom

zdjęcia: MPGK Krosno