Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i łatwiejsza rejestracja pojazdu. Poznaj szczegóły

piątek, 10 lipiec 2020 16:24
fot. pexels fot. pexels

Parlament pracuje nad projektem ustawy zmieniającym m.in. ustawę Prawo o ruchu drogowym i wprowadzającym szereg ułatwień dla kierowców. Kierujący pojazdami mają być zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go do kontroli. Uproszczona zostanie również procedura rejestrowania pojazdów.

Nowością, która obejmie każdego kierującego, jest zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go do kontroli na terenie kraju. Wszystkie dane kierowcy i jego uprawnienia będą sprawdzane w centralnej ewidencji. Do tej pory użytkownicy pojazdów zostali zwolnieni z posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i potwierdzenia polisy OC.

Dodatkowo, gdy w dowodzie rejestracyjnym zostaną wypełnione już wszystkie rubryki przeznaczone do wpisywania terminu badania technicznego, nie będzie konieczności wymiany dokumentu na nowy. Nowelizacja ustawy ma również umożliwić zwrot zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego, dzięki czemu kierowca nie będzie musiał zwracać się w tej sprawie do urzędu lub innej jednostki.

Uproszczeniom została poddana również procedura rejestracji pojazdów. Zmiany w ustawie mają znieść obowiązek wydawania karty pojazdu, a także nalepki kontrolnej, dzięki czemu użytkownik zaoszczędzi podczas sprowadzania samochodu zza granicy 94,5 zł. Karta pojazdu nie będzie konieczna, ponieważ wszystkie dane na temat samochodu będą umieszczone w centralnej ewidencji. Właściciel będzie mógł sprawdzić w niej historię pojazdu przez Internet.

Kolejną zmianą jest to, że pojazd może zostać zarejestrowany przez starostę w miejscu czasowego zamieszkania na wniosek właściciela. Co więcej, nabywca nowego pojazdu będzie miał możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, a co za tym idzie – również tablic rejestracyjnych, których dotychczasowy koszt to 80 zł.

Znacznym ułatwieniem jest również załatwienie formalności związanych rejestracją za pośrednictwem autoryzowanego salonu sprzedaży. Dzięki temu, nabywca będzie mógł odebrać bezpośrednio od dealera zarejestrowany pojazd. Warunkiem jest przesłanie odpowiedniego wniosku drogą elektroniczną.

W ramach zmian w prawie katalog pojazdów wycofanych czasowo z eksploatacji zostanie rozszerzony o samochody osobowe. Należy pamiętać, że wycofanie może odbyć się wyłącznie w sytuacji uszkodzenia samochodu. Jeśli auto będzie wymagać gruntownej naprawy, np. po wypadku, właściciel będzie miał możliwość wyłączyć go z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy, dzięki czemu ograniczy koszty ubezpieczenia, gdy pojazd będzie niesprawny. Przywrócenie go do jazdy będzie możliwe tylko po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego po zakończeniu naprawy.

- Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecznością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji. Przepisy dotyczące zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od publikacji – podaje Ministerstwo Infrastruktury.

Projekt ustawy, mający na celu wprowadzenie ułatwień dla kierujących pojazdami, został przedłożony przez Ministra Infrastruktury i powstał przy współpracy z Ministrem Cyfryzacji. Zmiany, nad którymi pracuje parlament, nazwano roboczo pakietem deregulacyjnym.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
red. Sławomir Farbaniec