Magistrat zapytał młodych mieszkańców co sądzą o Krośnie. Co odpowiedzieli?

niedziela, 02 sierpień 2020 12:08
Magistrat zapytał młodych mieszkańców co sądzą o Krośnie. Co odpowiedzieli? Jakub Jastrzębski - Krosno112.pl

Celem ankiety, którą wypełniło blisko 800 uczniów ostatnich klas ponadpodstawowych, było m.in. poznanie opinii na temat atrakcyjności Krosna do zamieszkania i rozwoju.

R E K L A M A

Ankietę internetową wypełniło 775 osób. To 54 procent wszystkich uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych objętych badaniem. Wśród nich zdecydowanie więcej było młodych ludzi, którzy mieszkają poza Krosnem (24 procent stanowili mieszkańcy Krosna).

58 procent badanych uczniów wskazało, że Krosno nie jest dobrym miejscem do życia i rozwoju. Zdaniem młodzieży nasze miasto jest atrakcyjnym miejscem do życia i rozwoju dla osób starszych (63 proc.) oraz rodzin z dziećmi (44 proc.).
Młodzi ludzie jako powód opuszczenia Krosna wskazali przede wszystkim wysokość zarobków (81 proc.) atrakcyjność ofert pracy (68 proc.) oraz możliwość kontynuowania nauki (63 proc.).

Jedynie 7 proc. młodzieży chciałoby pracować w Krośnie, tyle samo badanych chciałoby w Krośnie mieszkać. 25 proc. ankietowanych wybrałoby pracę za granicą, 22 proc. w regionie a 18 proc. poza nim (w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Katowicach, Lublinie, Szczecinie, Bytomiu).

Natomiast do zamieszkania w Krośnie zachęcają najbardziej relacje z przyjaciółmi i znajomymi (80 proc.), więzi rodzinne (68 proc.) oraz bezpieczeństwo w mieście (64 proc.).

Młodzież deklaruje potrzebę pogłębienia, uzupełnienia wiedzy i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Wśród najczęściej wskazywanych elementów znajdują się języki obce (64 proc.), praktyczne umiejętności związane z zawodem (54 proc.) oraz specjalistyczna wiedza zawodowa (39 proc.).

Badanie wykazało niski poziom doradztwa zawodowego w szkołach. Jedynie 8 proc. młodzieży podczas planowania kariery korzysta z doradców zawodowych. A 9 proc. uważa, że doradztwo zawodowe jest silną stroną szkoły.

Krosno młodzieży kojarzy się przede wszystkim z "miastem szkła", Rynkiem oraz szkołą i przyjaciółmi. Marzenia młodych ludzi dotyczące miasta obejmują przede wszystkim uatrakcyjnienie oferty rozrywkowej oraz tworzenie miejsc spotkań dla młodych, a także wzrost poziomu wynagrodzeń.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w ramach prac nad projektem "Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO". Jego celem było zdobycie i uzupełnienie wiedzy w zakresie trudności odnalezienia się młodych na rynku pracy, stosunku do przedsiębiorczości, przejawianych postaw przedsiębiorczości i aktywności życiowej oraz poznanie planów edukacyjnych i zawodowych, w tym mechanizmów podejmowania decyzji.

Jak tłumaczy magistrat - wyniki badań zostały wykorzystane w pracach diagnostycznych dotyczących przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego dla Krosna.

tom