SZKOŁY ŚREDNIE 2020: Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu

czwartek, 18 czerwiec 2020 21:39
fot. LO w Jedliczu fot. LO w Jedliczu

Większość z uczniów klas VIII szkół podstawowych wie już pewnie, lub w najbliższym czasie zdecyduje w jakim kierunku chce kontynuować edukację. Wybór dobrej szkoły średniej może stać się podstawą świadomego budowania swojej przyszłości. Nie każdy jednak wie już kim chce zostać, jakie i czy w ogóle wybrać studia lub zawód. Nie ma w tym nic złego, to wręcz naturalne, że na tym etapie życia nie każdy jest pewien swoich przyszłych wyborów. Dlatego też chcąc ułatwić podjęcie decyzji proponujemy wybór Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu.

Jeśli jesteś uczniem ambitnym, aktywnym i twórczym, to Liceum jest właśnie dla Ciebie. Nasza szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale miejsce gdzie z przyjemnością spędza się czas. Niepowtarzalna atmosfera pałacu i otaczający go park to gwarancja, że 4 lata liceum będą niezapomnianym przeżyciem.

Nasze liceum jest klasyfikowane wśród najlepszych liceów w Polsce, zostaliśmy wyróżnieni „Orłami edukacji 2019”.

Dowolny wybór przedmiotów rozszerzonych
Wszechstronny rozwój zainteresowań naszych uczniów i możliwość odnalezienia się przez nich na rynku pracy zapewniamy przez dowolny wybór przedmiotów rozszerzonych. Przedmioty rozszerzone można wybierać niezależnie od wyboru klasy. Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów i umożliwiających im rozwój własnych zainteresowań.

Ciekawe przedmioty uzupełniające
Realizujemy ciekawe i przydatne w późniejszym życiu zawodowym przedmioty uzupełniające; np. edukację filmową. Uczniowie szkoły uczestniczą w wartościowych spektaklach, filmach. Prowadzimy sale muzealne i warsztaty związane z lokalną historią pałacu oraz rodu Stawiarskich. Cyklicznie organizujemy spotkania z wybitnymi osobowościami świata nauki i sztuki, w tym z powszechnie znanymi absolwentami szkoły. Prowadzimy bogate życie artystyczne (liczne koncerty charytatywne i okolicznościowe). Film: Piknik Wiosenny 2019 (kliknij)

Języki obce
Języków obcych nauczamy na bardzo wysokim poziomie. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych o różnym stopniu zaawansowania. Do wyboru proponujemy języki: angielski, niemiecki, francuski. 

Bezpieczna szkoła
Poczucie bezpieczeństwa zapewniamy poprzez konsekwentne wcielanie w życie norm, reguł i zasad współżycia społecznego oraz stosując odpowiednie procedury w sytuacjach kryzysowych. Ustalamy przychylny uczniom plan lekcji; obowiązkowe zajęcia trwają w naszej szkole najdłużej do godz. 15.25
Szkolny radiowęzeł, umila uczniom czas muzyką na wszystkich przerwach oraz po zajęciach.
Mamy stały dostęp do Internetu przez hot spoty Wi-Fi rozmieszczone w głównych punktach szkoły. Film: Brawurowa akcja w Liceum (kliknij).

Aktywne metody nauczania
Nauczyciele prowadząc zajęcia propagują aktywne metody nauczania. Lekcje prowadzone są w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem zasobów internetu, multimediów, filmów, zajęć terenowych. Każda sala wyposażona jest w komputer z dostępem do internetu, rzutnik i ekran, głośniki. Znakomita kadra dydaktyczna: wysoko wykwalifikowani, twórczy, wymagający, ale i troskliwi nauczyciele. Wśród nich absolwenci tej szkoły, co tworzy przyjazną uczniom atmosferę. Film: Na powitanie jesieni (kliknij). 

Wychowanie patriotyczne
Kładziemy duży nacisk na wychowanie patriotyczne i obywatelskie młodzieży. Realizujemy projekty patriotyczne związane ze świętami narodowymi i ważnymi rocznicami. Oddział Reprezentacyjny Liceum zapraszany jest na liczne uroczystości patriotyczne i środowiskowe. Film: Konkurs musztry paradnej (kliknij).

Udział w akcjach charytatywnych
Propagujemy wśród uczniów ideę wolontariatu. Młodzież bardzo licznie bierze udział w akcjach charytatywnych organizowanych m.in. przez WOŚP, Szlachetną Paczkę. Od lat nasze Liceum organizuje w ramach programu „Całą Polska czyta dzieciom” w szkolnym parku przedstawienia dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Film: Dzień Dziecka w Liceum (kliknij).

Dobra lokalizacja
Bliskość przystanków autobusowych i dostosowanie dzwonków lekcyjnych do rozkładów jazdy. Dla uczniów dojeżdżających Starostwo Powiatowe w Krośnie oferuje zwrot kosztów dojazdu do 100%.

Bogate wyposażenie
Szkoła posiada sprzęt multimedialny, rzutniki, ekrany, tablice interaktywne oraz inne pomoce dydaktyczne. Uczniowie mogą korzystać ze świetnie wyposażonej strzelnicy, doskonałej jakości broni pneumatycznej i kulowej. Niewątpliwym atutem jest szeroko rozbudowana baza sportowa, w tym wielofunkcyjne boisko szkolne i zajęcia na hali GOSiR.
W sierpniu 2020 roku powstanie w szkolnym parku ścieżka przyrodnicza oraz sale do zajęć przyrodniczych wyposażonych w nowoczesne mikroskopy, sprzęt do doświadczeń i eksperymentów biologicznych oraz interaktywna podłoga.

Możliwość otrzymania stypendium
Uczniowie uzyskujący w każdym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniający się swoimi osiągnięciami w dziedzinie artystycznej czy też sportu otrzymują Stypendium Starosty Krośnieńskiego oraz mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Możliwość uzyskania certyfikatów
Uczniowie po odbyciu szkolenia obozowego TARGET 5 otrzymają:
certyfikat ukończenia tego szkolenia certyfikowanego przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych i Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych a ponadto:
- Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu taktyki wojskowej i policyjnej na poziomie unitarnym oraz ukończenia podstawowego szkolenia technik linowych:
- Certyfikat potwierdzający szkolenie sanitarne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:
- Karty ICE ( IN Case of Emergency ”w nagłym wypadku”)
- Certyfikat ukończenia szkolenia wojskowego 21. Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie

Film: Obóz klas wojskowych (kliknij)
Film: Zajęcia w Rzeszowie (kliknij)

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w klasie: wojskowej; biologiczno – medycznej; matematyczno – geograficznej; językowej i ogólnej.

Klasa wojskowa jest dla tych, którzy lubią wyzwania i aktywny tryb życia. Obozy szkoleniowe, poligony, zajęcia w z żołnierzami w różnych jednostkach wojskowych, treningi strzeleckie sprawią, że trzy lata liceum minie błyskawicznie. Kierunek pozwoli na kształtowanie umiejętności pracy w zespole, kreatywnego działania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Innowacja pedagogiczna i porozumienie z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich to gwarancja dobrego przygotowania do służb mundurowych potwierdzona certyfikatem. Film: Obóz wojskowy Myczkowce (kliknij).

Klasa biologiczno-medyczna to propozycja skierowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach przyrodniczych i medycznych (np. kosmetologii, ratownictwie medycznym, na wydziale lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, biotechnologii, psychologii lub weterynarii)

Edukacja biologiczna urozmaicona jest doświadczeniami i eksperymentami biologicznymi realizowanymi w pracowniach biologicznych lub zajęciami laboratoryjnymi na uczelniach wyższych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych w okolicy szkoły, w parkach narodowych i krajobrazowych.

W dobie starzejącego się społeczeństwa widoczny jest deficyt osób pracujących w służbie zdrowia, tak więc nauka na wszystkich kierunkach związanych z ochroną zdrowia zapewnia w przyszłości intratną i pewna pracę, pozwoli naszym absolwentom łatwo odnaleźć się na rynku pracy.

Klasa językowa to klasa dla osób lubiących języki obce i doceniających ich rolę we współczesnym świecie. Kierunek pozwoli wykształcić umiejętności potrzebne na rynku pracy w kontekście międzynarodowym, turystycznym, politologii czy europeistyki. Zajęcia dają możliwość połączenia nauki z przyjemnością, zapewniają kontakty z rówieśnikami z innych krajów, native-speakerem i wykładowcami z wydziałów filologii. 

Klasa matematyczno - geograficzna to propozycja od lat realizowana w naszym liceum. Kierunek dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi, ale niekoniecznie zdecydowanych co do wyboru kierunku studiów. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka przestrzenna, socjologia, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo, archiwistyka, geografia, polityka społeczna geodezja archeologia, architektura krajobrazu, kartografia, handel zagraniczny. Uczniowie tej klasy mogą uczestniczyć w kole geograficznym i matematycznym, poszerzają swoje umiejętności z zakresu geografii systemów informacyjnych, geomorfologii, kartografii itp., mogą pogłębiać swoją wiedzę w licznych warsztatach, wycieczkach, rajdach, wykładach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni. 

Klasa ogólna to propozycja dla tych uczniów, którzy nie mają sprecyzowanych planów na przyszłość i chcą mieć więcej czasu na podjęcie ostatecznej decyzji. Nasze zajęcia z doradcą zawodowym, pedagogiem i trenerami pozwolą na określenie predyspozycji oraz wybór dalszej kariery edukacyjnej. 

Artykuł sponsorowany