Zrealizowane inwestycje w powiecie krośnieńskim

fot. Starostwo Powiatowe w Kronie fot. Starostwo Powiatowe w Kronie

Powiat Krośnieński zakończył jedną z największych realizowanych w tym roku inwestycji na drogach. Przebudowa dróg powiatowych w Targowiskach, Widaczu, Wróbliku Królewskim i Wróbliku Szlacheckim.

Zakres prac obejmował między innymi wzmocnienie konstrukcji nawierzchni wraz z poszerzeniem, budowę chodników, remont mostów na rzece Tabor i potoku Morwawa, budowę kanalizacji deszczowej, budowę wysp dzielących, przebudowę skrzyżowania wraz z przesunięciem kapliczki, budowę konstrukcji oporowej, barier ochronnych oraz wykonanie oznakowania.Przebudowa drogi zakończyła się zgodnie z planem.

Oficjalny odbiór z symbolicznym przecięciem wstęgi odbył się 20 listopada br. w obecności zaproszonych gości: dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Kamili Piech, władz powiatu ze starostą Janem Juszczakiem, radnych powiatu na czele z przewodniczącym rady Kazimierzem Gładyszem, przedstawicieli władz gminy Miejsce Piastowe z wójtem Markiem Klarą i gminy Rymanów z burmistrzem Wojciechem Farbańcem. Obecni byli także sołtysi, inspektor nadzoru, kierownik budowy, przedstawiciele wykonawcy którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie oraz mieszkańcy.

Całość zadania kosztowała niemal 5 mln zł, z czego blisko 2 mln 400 tys. zł pochodzi z budżetu wojewody/ Udział finansowy gmin to prawie 900 tys. zł z gminy Miejsce Piastowe i ponad 700 tys. zł z gminy Rymanów. 

Niedawno zakończyła się również przebudowa zniszczonej drogi powiatowej nr 2027R Wola Jasienicka – Budy Komborskie. W ramach prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie inwestycji ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na długości 580 m. Wartość tego zadania wyniosła 153 994 zł. Środki w całości pochodziły z budżetu powiatu.

red, Starostwo Powiatowe w Krośnie

 

Partnerzy portalu:

beniaminek2020lostark-logojubiler-jaracz-logologoAnonseKrosnojasion24metkro