.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wypełnij anonimową ankietę

fot. pixabay.com fot. pixabay.com

Powstaje Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Krosna na lata 2019 – 2022. Urząd Miasta prosi o wypełnienie anonimowej ankiety, a tym samym o pomoc w stworzeniu jak najlepszego programu dla naszego miasta.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców miasta Krosna na lata 2019 – 2022 będzie stanowił integralną część Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który ma służyć poprawie i ochronie życia psychicznego Polaków. Głównym założeniem tego programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej opieki i kształtowanie wobec nich, właściwych postaw społecznych. Aby założenia Programu Narodowego były skuteczne i aby odpowiadały większości potrzeb Polaków, konieczne jest stworzenie programów lokalnych. Zadanie opracowania takiego Programu dla mieszkańców naszego miasta spoczywa na samorządzie. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, w której Państwa odpowiedzi, przysłużą się powstaniu krośnieńskiego Programu.

Ankietę można wypełnić na dwa sposoby. Pierwszy – wystarczy kliknąć w poniższy link i odpowiedzieć na pytania w Internecie

Przejdź do wypełnienia ankiety - https://goo.gl/forms/ps2wFCKgoU9jyIxB3

W tradycyjnej wersji papierowej ankieta będzie dostępna w poniżej wymienionych miejscach:

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28 a i ul. Staszica 2, Krosno

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Grodzka 10, Krosno

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno

Dzienny Oddział Psychiatryczny
ul. Grodzka 45, Krosno

Specmed Sp. z o.o. Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Grodzka  47a, Krosno

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
38-400 Krosno,
ul. Piastowska 15

Centrum Leczenia Nerwic „Nervus”
Krosno, ul. Pużaka  37

Środowiskowy Dom Samopomocy
38-400 Krosno
ul. Kletówki 7a

Środowiskowy Dom Samopomocy
38-400 Krosno
ul. Gen.J.Hallera  6 / 4

Dom Pomocy Społecznej Nr 1
38-400 Krosno
ul. Żwirki i Wigury 4a

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
38-400 Krosno
ul. Kletówki  7

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
38-400 Krosno
ul. A. Lewakowskiego 14

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
38-400 Krosno
ul. J.Bema  46

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Powstańców Śląskich 16

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Rynek  2

red. UM Krosno

 

Partnerzy portalu: