Próbna ewakuacja w Urzędzie Miasta Krosna

W piątek 5 lipca 2019 r., o godz. 10.00 został przeprowadzony próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją pracowników i interesantów Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie pracowników i mieszkańców miasta Krosna z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innej katastrofy budowlanej będącej przyczyną zagrożenia dla życia i zdrowia.

Alarm ćwiczebny został przeprowadzony podczas normalnego funkcjonowania obiektu, w czasie gdy na jego terenie przebywała pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba osób. Wszyscy obecni w Urzędzie bezpiecznie opuścili budynek, zgodnie z planem ewakuacji i udali się na miejsce zbiórki mieszczącej się na parkingu. Z ramienia Prezydenta Miasta Krosna osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie ewakuacji był dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

W ćwiczeniach uczestniczyli: Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie oraz Komenda Miejska Policji w Krośnie.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

- Przepraszamy wszystkich interesantów, którzy w godzinach od 10:00 do 10:30 mieli trudności z dodzwonieniem się oraz załatwieniem swoich spraw w budynku Urzędu Miasta. Ćwiczenia te były wykonane w ramach realizowanego przez miasto projektu pn. „Bezpieczne Krosno” dofinansowanego z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście Krośnie oraz zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców miasta w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym. Projekt przewiduje w szczególności rozszerzenie systemu monitoringu na terenie miasta, a także przeprowadzenie szeregu działań mających na celu m.in. doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy służb działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego, podniesienie wiedzy społeczności lokalnej nt. racjonalnych zachowań w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, podniesienie poziomu zaufania do formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz kształtowanie postaw prospołecznych i przeciwdziałanie obojętności – podkreślił Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

 

Partnerzy portalu: