Uwaga! Zmiana organizacji ruchu podczas Karpackich Klimatów

Już od czwartku (22.08) w obszarze staromiejskim rozpoczynają się przygotowania do Karpackich Klimatów. W związku z tym pojawią się utrudnienia w ruchu. Utrudnienia potrwają do poniedziałku (26.08) zmieniona będzie organizacja ruchu w okolicy rynku. W związku z bardzo ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, na czas imprezy prosimy o pozostawienie samochodów na parkingach poza obszarem starówki.

Kierowców prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na ustawione znaki i zapory drogowe:

- zakaz ruchu na ul. Sienkiewicza,
- zakaz ruchu na ul. Zjazdowej,
- zakaz ruchu na ul. Piłsudskiego od Ronda Solidarności w stronę Rynku,
- wyłączenie z ruchu ul. Ordynackiej, oraz częściowo ulic Sienkiewicza i Franciszkańskiej
- wyłączenie z ruchu ul. Piłsudskiego od płyty Rynku do skrzyżowania z ul. Słowackiego,
- wyłączenie z ruchu ul. Pawła z Krosna (ślepa droga).

UWAGA! Ulica Słowackiego będzie na ten czas ulicą dwukierunkową na odcinku od roda Solidarności aż do płyty rynku.

Ograniczenia wjazdu do Rynku nie będą dotyczyć posiadaczy specjalnych zezwoleń oraz służb miejskich.

Wyznaczono dwa wjazdy do Rynku. Pierwszy od Ronda Solidarności - ul. Piłsudskiego przez ul. Słowackiego do ul. Franciszkańskiej, Sienkiewicza – z zachowaniem szczególnej ostrożności - do Placu Konstytucji 3 Maja

Drugi wjazd umożliwiający poruszanie się po stronie zachodniej Rynku pojazdom zaopatrzenia i mieszkańcom Zespołu Staromiejskiego wyznaczony został ul. Zjazdową, ul. Kazimierza Wielkiego, a następnie ul. Szczepanika (zmieniony kierunek jazdy, od skrzyżowania z Sienkiewicza z nakazem jazdy w prawo) i Sienkiewicza w kierunku Placu Konstytucji 3 Maja.


Poruszających się po starówce (wystawców, zaopatrzenie, mieszkańców Rynku) obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu:

- z ul. Kazimierza Wielkiego - nakaz jazdy na wprost w ul. Szczepanika (zmieniony kierunek jazdy, od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza z nakazem jazdy w prawo), ul. Sienkiewicza w kierunku Placu Konstytucji 3 Maja,
- parking na ul. Franciszkańskiej będzie przeznaczony dla organizatorów imprezy towarzyszącej pn. Zakątek Rozmaitości Galicyjskich,
- ul. Szczepanika – zmieniony kierunek jazdy,
- ul. Pawła z Krosna – ślepa droga.

Od czwartku (22.08) od g. 6:00 do poniedziału (26.08) do g. 6:00 obowiązywać będzie całkowity zakaz pokostoju wzdłuż zachodniej pierzei Rynku, przy ul. Portiusa, Ordynackiej, Sienkiewicza, Franciszkańskiej, Kaziemierza Wielkiego oraz na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Pawła z Krosna. W tych dniach parking przy ulicy Fortecznej zostanie przeznaczony wyłacznie dla mieszkańców oraz posiadaczy kart dla strefy 0.

Przypominamy kierowcom o obowiązku stosowania się do nowej organizacji ruchu drogowego.

red. UM Krosno

 

Partnerzy portalu: