Utrudnienia na drodze Korczyna - Krościenko Wyżne

for. projektatlas.pl for. projektatlas.pl

W związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacjowa)"

Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, że w terminie od 13.02.2020 r. do 20.03.2020 r., w godzinach od 8.00 do 17.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek rozpoczynający się bezpośrednio przed zwężeniem drogi na moście, w km 1+175 (przy potoku Burkot), który biegnie przez skrzyżowanie z ul. Wisze (o nawierzchni betonowej) i kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 114844R (ul. Zagórze), w km ok. 1+530. W sytuacjach awaryjnych możliwy będzie przejazd służb (pogotowie, policja, straż pożarna) pojazdami uprzywilejowanymi.
Wykonawca na ten moment udrożni trasę i zapewni przejazd.

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych mogą nastąpić zmiany (przesunięcia, przerwy) we wskazanym powyżej terminie.
Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane.

 

Partnerzy portalu: