Dalsze utrudnienia na ulicy Kolejowej w Krośnie

poniedziałek, 10 luty 2020 17:26
fot. Google Street View fot. Google Street View

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 26, Wykonawca robót na zadaniu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami do budynków i kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisłok w km 150+240 brzeg lewy (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie” informuje, że  w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót ziemnych ulica Kolejowa na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Wolności będzie nieprzejezdna w dniach od 17.02.2020 roku do 10.03.2020 roku.

R E K L A M A