Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Użhgorodu

BWA fot. Natalia Sienkiewicz BWA fot. Natalia Sienkiewicz

Krosno wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych w Krośnie, a także z Departamentem Kultury, Sportu, Młodzieży i Rodziny oraz Transkarpacką Komisją Filmową w Uzhgorodzie w dniu 1 kwietnia 2020 r. rozpoczęli realizację projektu pn. „Promotion and preservation of culture heritage in the area of Krosno and Uzhgorod” (Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu) dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Głównym celem projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających miasta Krosno i Uzhgorod, która ma podnieść świadomość oraz zaciekawić historią obydwu regionów.

Zaplanowano szereg działań w ramach projektu, realizowanych przez wszystkich jego partnerów: w tym konkurs dla uczniów szkół średnich z Krosna, warsztaty z animacji poklatkowej oraz filmu, stworzenie animacji poklatkowej o Krośnie oraz filmu promocyjnego o Uzhgorodzie, Konferencję Filmową w Krośnie i Międzynarodowe Forum Filmowe w Uzhgorodzie, wizyty studyjne. Szczególnie działania filmowe, wspólne dla charakteru działalności instytucji z Krosna i Uzhgorodu pozwolą w nowoczesnym i atrakcyjnym formacie przedstawić dziedzictwo kulturowe i historyczne obu miast partnerskich.

BWA Fot. Łukasz Grudysz
BWA Fot. Łukasz Grudysz

Mając na uwadze obecną sytuację i bezpieczeństwo osób zaangażowanych w realizację projektu oraz uczestników planowanych działań, wszystkie etapy projektu będą w pełni dostosowane swym zakresem i formą do panujących okoliczności.

Okres realizacji: 04.2020 r. – 03.2021 r.
Wartość projektu: 60 630,00 Euro (Gmina Miasto Krosno oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie– 31 645,00 Euro)
Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – 90%

red. UM Krosno

 

Partnerzy portalu: