Uwaga! Duże utrudnienia na ul. Pużaka i Zręcińskiej!

piątek, 22 maj 2020 12:36

Uwaga kierowcy! Od piątku 22.05 na ulicach Pużaka i Zręcińskiej będą prowadzone roboty drogowe. Remont nawierzchni oraz regulacja studzienek i kratek kanalizacyjnych spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Drogowcy pracują na całej długości ul. Zręcińskiej, a od poniedziałku, jeśli pogoda na to pozwoli, rozpoczną prace na ul. Pużaka w rejonie "zetki" oraz przy torach w okolicy kładki. Kierowcy mogą się spodziewać okresowego wyłączenia pasa ruchu lub fragmentów jezdni, a także ruchu wahadłowego.

R E K L A M A

Jeśli to możliwe prosimy o korzystanie z alternatywnych tras dojazdu, a w obszarach prowadzonych robót drogowych, o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń kierujących ruchem.

źródło: Urząd Miasta w Krośnie