Milionowe inwestycje wodno-ściekowe w gminach Rymanów, Korczyna i Jaśliska

Milionowe inwestycje wodno-ściekowe w gminach Rymanów, Korczyna i Jaśliska pixabay.com

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozdzielono 72 mln zł. Z tego blisko 4,3 mln zł dotacji trafi do gmin Rymanów, Korczyna i Jaśliska.

W ramach przyznanego dofinansowania na Podkarpaciu zostaną wybudowane m.in. 3 oczyszczalnie ścieków oraz 5 stacji uzdatnia wody. Planowana jest również przebudowa 3 oczyszczalni ścieków. Zostanie także wybudowanych ok 216 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 86 km sieci wodociągowej. Powstaną też 32 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

- Nie są to może jakieś spektakularne inwestycje, ale są bardzo ważne dla rozwoju naszego regionu, gdyż wsparcie infrastruktury wodno-ściekowej zawsze wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, na poprawę warunków życia mieszkańców tych obszarów - mówi marszałek Władysław Ortyl.

Wicemarszałek Piotr Pilch zauważa, że inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową oznaczają także duże korzyści dla ochrony środowiska. - A w przypadku gospodarowania wodą wszystkie działania są niezwykle ważne i wymagają wsparcia, szczególne w obliczu aktualnego zagrożenia suszą - dodaje.

GMINA RYMANÓW
Wśród zatwierdzonych wniosków znalazł się projekt gminy Rymanów. Za ponad 3,6 mln złotych (dotacja to blisko 1,9 mln zł) ma być wybudowana kanalizacja sanitarna i ujęcie wody w Bałuciance. - To jedna z ostatnich wiosek w gminie, w której trzeba wybudować kanalizację - mówi burmistrz Wojciech Farbaniec.

Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla 40 domów, w których mieszka 127 mieszkańców. - Powstaną trzy przepompownie, około pięć kilometrów kanalizacji grawitacyjnej i około kilometr sieci tłoczno-ciśnieniowej - wylicza burmistrz. I dodaje, że za te pieniądze wybudowana będzie studnia, która ma zaopatrywać w wodę Dom Ludowy.

Przetarg na to zadanie ma być ogłoszony na przełomie sierpnia i września. A zakończenie prac w lipcu 2022 roku.

GMINA KORCZYNA
Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma też gmina Korczyna, która dzięki dofinansowaniu (blisko 2 mln zł) wybuduje kanalizację sanitarną w Iskrzyni i Komborni oraz przebuduje sieć wodociągową w Iskrzyni.

GMINA JAŚLISKA
450 tys. zł dofinansowania trafiło do gminy Jaśliska. Dzięki dotacji w Moszczańcu będą dobudowane i przebudowane obiekty ujęcia wody i stacji uzdatniania wody. Przebudowana będzie też kanalizacja sanitarna.

red.

 

Partnerzy portalu: