Ponad 2,2 mln zł z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną

wtorek, 02 czerwiec 2020 21:36
fot. pixabay fot. pixabay

Samorząd Powiatu Krośnieńskiego otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2 221 670 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej. Na ostatniej sesji Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2020 roku omówił wicestarosta Andrzej Guzik.

R E K L A M A

Proponowany podział środków finansowych wynika z uzgodnień poczynionych pomiędzy dwoma jednostkami, PUP w Krośnie i PCPR w Krośnie, o przeznaczeniu poszczególnych kwot na realizowane zadania.

Na rehabilitację zawodową oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego planuje w roku 2020 wydatkować 305 tys. zł. Z tej kwoty po 150 tys. zł zostanie przeznaczone na przyznanie osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Natomiast na finansowanie szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 5 tys. zł.

Z kolei na rehabilitację społeczną rozdysponowano kwotę 1 916 670 zł, z czego między innymi ponad 450 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym; 240 tys. zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 180 tys. zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Powiat przeznaczy także 840 336 zł na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie oraz 25 tys. zł na jedno zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje lub organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu powiatowego.

- Powiat Krośnieński reaguje na potrzeby osób niepełnosprawnych i zachęca do korzystania z proponowanych form wsparcia. Samorząd w miarę swoich możliwości podejmuje działania zmierzające do pozyskania dostępnych środków z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych, by zapewnić im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie - podkreśla wicestarosta Andrzej Guzik.

Wszelkie sprawy związane z naborem wniosków, przyznaniem dofinansowania z tego Programu realizuje PCPR w Krośnie. Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 13 43 75 733.

źródło: Starostwo Powiatowe w Krośnie