SZKOŁY ŚREDNIE 2020: Krośnieńska „NAFTÓWKA” to właściwy wybór!

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie kształci pod Patronatem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Krośnieńska Naftówka to szkoła z tradycjami, nowoczesna i otwarta na zmiany związane z wymagającym rynkiem pracy.

W skład zespołu wchodzą:
1. VI Liceum Ogólnokształcące z kierunkami:
• ratowniczo-obronnym
• bezpieczeństwo wewnętrzne
2. Technikum Nr 4 im. I. Łukasiewicza, w którym kształcimy w zawodach:
• technik wiertnik - wykonywanie prac wiertniczych i geoinżynieryjnych.
• technik górnictwa otworowego - eksploatacja otworowa złóż (ropy naftowej, gazu, siarki, soli, wód mineralnych i geotermalnych).
• technik geolog z elementami geoturystyki.
• technik gazownictwa - projektowanie, montaż instalacji i urządzeń gazowych,
• technik logistyk – magazynowanie, planowanie produkcji i dystrybucji, transport, spedycja, ekologistyka.
• technik spawalnictwa (NOWOŚĆ) - spawanie różnymi metodami spawalniczymi.
3. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 (kierunek: ślusarz)

Szczegółowe informacje na temat kierunków kształcenia znajdują się pod adresem >https://naftowka.pl/rekrutacja/

Szkoła Naftowo-Gazownicza to jedyna placówka w Polsce, która kontynuuje ponad 130-letnią tradycję szkolnictwa naftowego na Podkarpaciu i od 73 lat prowadzi nieprzerwanie kształcenie w zawodach dla potrzeb przyszłych kadr branży naftowo-gazowniczej.

Dotychczas „Naftówkę” ukończyło ok. 20 tyś. absolwentów. W ich gronie są osobowości wybitne i powszechnie znane, m.in. wykładowcy AGH, twórcy i pracownicy PWSZ w Krośnie oraz pracownik PAN i NASA. Wśród absolwentów naszej szkoły są także twórcy myśli technicznej i konstruktorzy różnych urządzeń, którzy mają ogromny wkład w rozwój przemysłu naftowego i gazowniczego na terenie całego kraju.

Nasi wychowankowie zajmują wysokie stanowiska w całej grupie kapitałowej PGNiG.

Młodzież ucząca się w klasach technikum, oprócz zajęć teoretycznych uczestniczy w różnorodnych wycieczkach przedmiotowych, a podczas praktyk zawodowych, organizowanych u pracodawcy, zdobywa umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Przyszłych techników w kształceniu zawodowym wspierają pracodawcy z branży naftowo-gazowniczej (m.in. PGNiG, Orlen Upstream, PSG, ExaloDrilling, KGHM Polska Miedź, PeBeKa).

To właśnie współpraca szkoły z pracodawcami daje możliwość dualnego kształcenia naszych uczniów, a dzięki niej młodzież zdobywa i rozwija kompetencje zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Uczniom technikum i liceum szkoła oferuje również dodatkowe kursy i szkolenia.

W celu podniesienia jakości pracy szkoły „Naftówka” współpracuje także z wyższymi uczelniami: AGH, Politechniką Rzeszowską, WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą, PWSZ w Krośnie oraz z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie.

Nasi uczniowie otrzymują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Są laureatami w Ogólnopolskich Olimpiadach Wiedzy z zakresu logistyki i geologii. Najlepsi otrzymują indeksy na wyższe uczelnie. Poza tym uczniowie klas ratowniczo-obronnych są wielokrotnymi finalistami Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy, z kolei uczniowie klas bezpieczeństwa wewnętrznego zajmują pierwsze miejsca w Regionalnych Zawodach Sportowo-Obronnych Munduriada i Trójbój Obronny oraz w Podkarpackim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Uczniowie klas licealnych/ratowniczo-obronnych i bezpieczeństwa wewnętrznego/ mają szerokie możliwości rozwijające pasje medyczne i związane z bezpieczeństwem państwa z naciskiem na działania praktyczne m.in. poprzez wolontariat szpitalny, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z ratownictwa i obronności oraz zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji medycznych na kursach z tego zakresu/m.in. mogą zdobyć tytuł ratownika na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy czy instruktora strzelectwa sportowego/. Młodzież tych klas realizuje dodatkowe przedmioty kierunkowe: podstawy ratownictwa medycznego i język angielski medyczny- w klasie ratowniczo-obronnej oraz kryminalistykę i kryminologię, diagnozowanie i zwalczanie zagrożeń i podstawy ratownictwa i obronności- w klasie bezpieczeństwa wewnętrznego. Policja, Straż Pożarna, Wojsko/Batalion Podhalańczyków w Rzeszowie/ Straż Graniczna, WOT-„ Terytorialsi” , Służby więzienne, Szpital w Krośnie, PCK, LOK – to instytucje, z którymi na co dzień szkoła i młodzież klas licealnych współpracuje w realizacji programu nauczania.

„Naftówka” zajmuje czołowe miejsce wśród SKHDK pod względem ilości oddanej krwi, a uczniowie otrzymują Świadectwa Dojrzałości Społecznej oraz statuetki: "Serce”.

Uczniowie tej szkoły korzystają z dużego boiska typu „Balon”- kryte 3 boiska, typowej sali gimnastycznej, lodowiska, strzelnicy sportowej, basenu pływackiego.

Realizujemy też projekty finansowane z UE. Uczniowie uczestniczą w projektach: PO WER oraz ERASMUS+, realizując 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii.

W szkole prężnie działa wiele kół zainteresowań, w których młodzież ZSN-G może realizować swoje pasje i rozwijać uzdolnienia.

Od 15 czerwca do 10 lipca możesz złożyć wniosek o przyjęcie do naszej szkoły.

Dołącz do nas! Zawody kształcone w „Naftówce” są niepowtarzalne!

Zespół Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
ul. Bohaterów Westerplatte 20
38-402 Krosno
(48) 13 432 17 77

Artykuł sponsorowany

 

Partnerzy portalu:

beniaminek2020lostark-logojubiler-jaracz-logologoAnonseKrosnojasion24metkro