Wydrukuj tę stronę

Przebudowano kolejną drogę powiatową. Oficjalne otwarcie w Ladzinie

czwartek, 25 czerwiec 2020 16:03
fot. Michał Niżnik - Krosno112.pl fot. Michał Niżnik - Krosno112.pl

W czwartek, 25 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie remontu/przebudowy drogi powiatowej łączącej Ladzin z Wróblikiem Królewskim (gmina Rymanów). Zadanie realizowane było w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin na odcinku 1442,45 m w miejscowościach Wróblik Królewski i Ladzin zakończyła się w terminie. Dzisiaj nastąpiło oficjalne otwarcie drogi po remoncie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych, mieszkańcy Gminy Rymanów. Obecni byli m.in. Wicemienister Infrastruktury Rafał Weber, Poseł RP Piotr Babinetz, Starosta Krośnieński Jan Pelczar, Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. 

Zakres prac zrealizowanych dla przedmiotowej inwestycji objął:
Zakres robót podstawowych:
- przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej wraz z jej poszerzeniem na całej długości inwestycji.
Szerokość drogi w terenie zabudowanym wynosi 5,5 m (pasy 2x 2,75 m ), poza terenem zabudowanym 6 m (pasy 2x 3 m).
Wykonano łącznie 8524 m2 nawierzchni bitumicznej.
- budowę chodników o długości 430 mb, szerokości 2 m, o łącznej powierzchni 860 m2
- budowę 3 peronów przystankowych
- przebudowę poboczny z kruszywa do szerokości 1 m , o łącznej powierzchni 2323 m2
- odtworzenie nawierzchni zjazdów do posesji łącznie 300 m2
- wymiana przepustów pod zjazdami do posesji o łącznej długości 160 mb
- odtworzenie i uzupełnienie korytek ściekowych 223 mb
- odtworzenie i uzupełnienie umocnienia skarp 110 m2
- odtworzenie skarp nasypów i wykopów
- zabudowę rowów (odcinkowo) 40 mb
- oczyszczenie rowów przydrożnych 960 mb
- wykonanie robót ziemnych łącznie 2500 m3
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem tego przejścia, znaki aktywne D6), ustawienie barier energochłonnych stalowych 196 mb, wygrodzenie dla pieszych – 248 mb.
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
Zakres robót dodatkowych
- przebudowę poboczy z betonu asfaltowego koloru czerwonego 510 mb x 1m
- odtworzenie nawierzchni zjazdów 180 m2
- wykonanie przepustów pod zjazdami 72 mb
- oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych 630 mb
- wykonanie robót ziemnych 603 m3
- wycinka wraz z wykarczowaniem 10 drzew w miejscu nowo powstałego rowu.

Łączny koszt wykonania 1 części zamówienia wyniósł: 2 077 068,62 zł. Termin wykonania części robót został dotrzymany. Wykonawcą był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Do zakończenia całej inwestycji pozostało wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2007R Milcza – Besko. 

red.
fot. Michał Niżnik