Wydrukuj tę stronę

Prof. Zbigniew Barabasz nowym rektorem KPU w Krośnie

czwartek, 25 czerwiec 2020 17:24
fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Prof. Zbigniew Barabasz, obecny prorektor ds. rozwoju Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, będzie od września nowym rektorem krośnieńskiej uczelni. 

Dzisiaj w KPU odbyły się wybory. Prof. Zbigniew Barabasz był jedynym kandydatem. Nie startował w nich kierujący uczelnią prof. Grzegorz Przebinda, który 31 sierpnia zakończy swoją drugą z rzędu kadencję. 

Kolegium Elektorów wybrało na nowego rektora prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewa Barabasza, związanego z krośnieńską uczelnią od początku jej istnienia, czyli od 1999 roku.

Informacja z portalu forum-akademickie.pl:
Rektor-elekt ur. się w 1963 roku. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W roku 2007 uzyskał stopień doktora („Transformacja kultury fizycznej w uniwersytetach polskich w latach 1989–2006”, a w 2012 – habilitację („Wybrane czynniki warunkujące wytrzymałość aerobową 20-letniej młodzieży”). Jeszcze przed powstaniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (przemianowanej w maju 2020 roku na Karpacką Państwową Uczelnię) jako asystent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, a następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadził wykłady w działającym w Krośnie Kolegium Nauczycielskim. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu kierunku wychowanie fizyczne w PWSZ.

W podkarpackiej uczelni przez 6 lat był kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego, a następnie dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej. W 2012 roku został prorektorem ds. studiów, a od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. rozwoju. Wykłada także w Katedrze Nauk o Zdrowiu w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zjawiskach diagnozowania treningu sportowego oraz aktywności fizycznej młodzieży szkolnej i akademickiej. Brał udział w licznych projektach badawczych dotyczących m.in. przygotowania motorycznego w siatkówce i piłce nożnej oraz rozwoju sportu akademickiego, również realizowanych we współpracy z uczelniami ze Słowacji Ukrainy. Posiada w dorobku ponad 60 publikacji i artykułów naukowych.

Był inicjatorem i organizatorem ośmiu edycji Forum Sportu i Wychowania Fizycznego, adresowanego do nauczycieli powiatu krośnieńskiego. Jest wiceprezesem Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz wiceprezesem Podkarpackiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej w Rzeszowie. Przewodniczy Komisji Wychowania fizycznego przy ZG AZS.

Jako trener klasy I w piłce nożnej prowadził przez 6 lat klub Karpaty Krosno. Jest także instruktorem żeglarstwa PŻŻ, instruktorem narciarstwa PZN, sternikiem motorowodnym i instruktorem pływania. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką AZS.

KPU to pierwsza uczelnia w Krośnie, utworzona 15 czerwca 1999 roku. W pierwszym roku działalności kształciła w pięciu specjalnościach licencjackich. Obecnie oferta obejmuje 18 kierunków studiów pierwszego stopnia. W ub.r. uruchomiono pierwsze studia magisterskie na kierunkach: inżynieria produkcji oraz zarządzanie. Na wszystkich studiuje niemal 2,5 tys. osób. Strukturę uczelni tworzą trzy instytuty: Humanistyczny, Zdrowia i Gospodarki, Politechniczny. Do maja tego roku funkcjonowała pod szyldem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

red.