Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami

fot. Rafał Szubrycht - Krosno112.pl fot. Rafał Szubrycht - Krosno112.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad Polską, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy, w tym w ramach Tarczy antykryzysowej.

O pomoc powinni zwracać się płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że mają możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty.

Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r., nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają zainteresowanym informacji o pomocy o jaką mogą się ubiegać oraz pomocy w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez ZUS wniosku o ulgę lub umorzenie.
Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl.

Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami – dyżur telefoniczny

Osoby poszkodowane skutkami nawałnic mogą skorzystać z różnych form pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach Tarczy antykryzysowej.

Płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego doświadczają problemów z terminowym opłacaniem
składek bieżących lub spłatą zadłużenia, mają możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty.
Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r., nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat wsparcia dla poszkodowanych, zapraszamy na dyżur telefoniczny w dniach 1-3 lipca 2020 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Eksperci z Oddziału ZUS w Jaśle będą udzielać informacji pod numerami telefonów 13 44 379 72, 13 44 629 17.

Ponadto w placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają zainteresowanym informacji o pomocy o jaką mogą się ubiegać, oraz pomocy w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez ZUS wniosku o ulgę lub umorzenie.

Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl 

red.
Wojciech Dyląg
Regionalny Rzecznik
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Partnerzy portalu:

beniaminek2020lostark-logojubiler-jaracz-logologoAnonseKrosnojasion24metkro