Będzie remont drogi łączącej Korczynę, Odrzykoń i Czarnorzeki!

piątek, 10 lipiec 2020 22:24
fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1962R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna, zgłoszone przez Powiat Krośnieński w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które oczekiwało na liście rezerwowej, zostało zakwalifikowane do dofinasowania.

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Krośnie oficjalnie podpisano umowę na jego realizację. W imieniu Powiatu Krośnieńskiego podpisy złożyli starosta Jan Pelczar, dyrektor etatowy członek Zarządu Powiatu Monika Subik oraz skarbnik powiatu Janusz Turek, natomiast Wojewodę Podkarpackiego reprezentował dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel. Podpisanie umowy odbyło się w obecności posła Piotra Babinetza, radnych powiatu krośnieńskiego Mariana Pelczara i Andrzeja Dziugana oraz przewodniczącego rady gminy Korczyna i zarazem sołtysa wsi Czarnorzeki Adama Paradysza.

Planowany remont obejmuje cztery odcinki drogi w miejscowościach Odrzykoń, Korczyna i Czarnorzeki.

Starosta podkreślił że jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny łączący miasto Krosno, gminę Wojaszówka i gminę Korczyna. Droga stanowi też połączenie z drogą wojewódzką nr 991 Lutcza - Krosno, drogami powiatowymi nr 1961 R Odrzykoń – Sporne, nr 1963 R Korczyna – Sporne oraz z szeregiem dróg gminnych. Ponadto droga prowadzi do malowniczych terenów chętnie odwiedzanych przez turystów m.in. Zamku „Kamieniec” oraz innych atrakcji turystycznych w położonych Czarnorzekach, dlatego realizacja zadania była bardzo ważna.

Zakres prac obejmuje m.in. roboty ziemne, wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni oraz oznakowanie.

Wykonawcą prac będzie Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Zgodnie z umową zadanie, którego wartość po przetargu wynosi blisko 5 mln zł, ma być zrealizowane do 31 sierpnia 2021 r.

red. fot. Starostwo Powiatowe w Krośnie