.

Uczniowie z Naftówki przeszkoleni z ratownictwa drogowego

fot. ZSP 4 Krosno fot. ZSP 4 Krosno

Uczniowie z krośnieńskiej Naftówki część swoich ferii spędzili na zdobywaniu nowej wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji w zakresie ratownictwa drogowego. 

40-osobowa grupa uczniów z krośnieńskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu ratowniczo-obronnym ukończyła podczas ferii zimowych kurs kwalifikowanego ratownika drogowego i otrzymała certyfikat ratowników drogowych Polskiego Związku Motorowego. Łącznie, od 2011 roku w „Naftówce” zostało przeszkolonych 223 uczniów z zakresu ratownictwa drogowego. 

Trzeba było dostawić krzeseł, aby wszyscy kursanci zmieścili się w klasie na wykładach

Program 30-godzinnego kursu obejmował m.in. podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, organizację miejsca wypadku komunikacyjnego, właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia, ewakuację z pojazdu, prawidłowe wezwanie służb ratowniczych i współpracę z nimi. Duży nacisk położono na opanowanie praktycznych umiejętności ratowniczych z poszkodowanym z użyciem sprzętu typu: deska ortopedyczna i podbieraki, kamizelka KED (do usztywnień kręgosłupa), kołnierz ortopedyczny, szyny Kramera, fantomy: niemowlaka, dziecka i dorosłej osoby. Dodatkowo młodzież przeszła test w alkogoglach, który polegał na pokonaniu trzech przeszkód w specjalnych okularach zaburzających świadomość, podobnie jak po spożyciu alkoholu. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie zagrożeń jakie powodują pijani kierowcy.

Od czterech lat, po nawiązaniu współpracy z Józefem Biernackim, Prezesem Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego młodzież klas ratowniczych krośnieńskiej Naftówki corocznie zdobywa dodatkowe uprawnienia ratownicze. Jako członkowie JKMiRD i ratownicy drogowi zabezpieczają rajdy samochodowe, uczestniczą w Zlotach Ratowników Drogowych rangi wojewódzkiej i centralnej, gdzie doskonalą swoje umiejętności ratownicze. Najważniejsze jednak jest to, że skutecznie mogą pomóc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych - mówi opiekun klas ratowniczych Zbigniew Moskal. Od dwóch lat WORD w Krośnie funduje moim ratownikom drogowym kamizelki odblaskowe i latarki życia za co bardzo dziękuję. Dyrekcja szkoły, rozumiejąc wagę szkoleń zabiega o fundusze na profesjonalny sprzęt ratowniczy. Wszystko to pozwala szkole na włączenie się w realizację Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oczywiście na miarę swoich możliwości. Cieszy fakt, że odkąd organizujemy z JKMiRD te kursy, chętnej młodzieży i to podczas ferii, w czasie wolnym nie brakuje - dodaje Moskal.

red. / ZSP 4 Krosno
fot. ZSP 4 Krosno

 

Partnerzy portalu: