.

Strażacy z Krosna ćwiczyli na EDENie

fot. KW PSP Rzeszów fot. KW PSP Rzeszów

W dniach 13-15 kwietnia 2015 r. w Tarnobrzegu odbyły się ćwiczenia praktyczne w zakresie współdziałania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z podmiotami spoza systemu.

Manewry pod kryptonimem „EDEN 2015” zorganizowane zostały na terenie Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu oraz na akwenie Jeziora Tarnobrzeskiego.

13.04.2015r. odbyły się ćwiczenia aplikacyjne dla sztabu, podczas których realizowane były epizody z zakresu działania grup ratownictwa specjalistycznego. Grupa organizatorów ćwiczenia z zespołu podgrywek narzucała rodzaje zdarzeń i sprawdzała sprawność oraz jakość wykonywania czynności przez poszczególne zespoły w sztabie. Dodatkowo całość ćwiczenia oceniała grupa rozjemców składająca się z przedstawicieli Komendy Głównej i Komend Wojewódzkich PSP, nie biorących udział w ćwiczeniu.

14-15.04.2015r. w ramach scenariusza, który znany był tylko organizatorom, tj. grupie realizującej pozorację oraz rozjemcom, przećwiczono praktycznie łącznie 19 epizodów z różnego rodzaju zakresu ratownictwa specjalistycznego. Działania prowadzone były na specjalnie przygotowanych miejscach, tak aby strażacy mogli się zmierzyć z jak najbardziej prawdziwymi zdarzeniami. W tym czasie wszystkie działania koordynowane były przez powołany sztab akcji. Najdłuższym epizodem, trwającym 2 dni, były działania Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z Warszawy i Dębicy, które prowadziły działania na przygotowanym zawalisku, poszukując i wydobywając spod gruzów kilkanaście zasypanych osób. Grupy wysokościowe miały za zadanie prowadzić działania ratownicze wobec osób, które w wyniku nieszczęśliwych wypadków zostały uwięzione na wieżach, czy innych wysokich konstrukcjach, niejednokrotnie odnosząc poważne obrażenia. Wykorzystując infrastrukturę po byłych zakładach Siarkopol, realizowane były epizody chemiczne, gdzie m.in. z instalacji i zbiorników uwolniony został amoniak, kwas siarkowy, benzen, czy inne środki chemiczne. Realizowany był również epizod, gdzie znajdował się materiał radioaktywny oraz materiał wybuchowy. Natomiast grupy wodno-nurkowe realizowały swoje epizody na Jeziorze Tarnobrzeskim, gdzie dochodziło do wypadków samochodów, żaglówek, utonięć czy konieczności ewakuacji ludzi z wody.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych, podczas, których wymagane jest prowadzenie działań o charakterze chemiczno–ekologicznym, wodno-nurkowym, wysokościowym i poszukiwawczo-ratowniczym oraz doskonalenie tychże sił w zakresie ww. dziedzin ratownictwa. W ćwiczeniach wykorzystane były głównie siły i środki jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z województw: lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w ramach centralnego odwodu operacyjnego KSRG. Działania medyczne realizowane były przez Grupy Ratownictwa PCK z Kielc i Przemyśla.

Z Komendy Miejskiej PSP Krosno, w ćwiczeniach wzięły udział następujące siły i środki:
- samochód pożarniczy GCBA 5/32 Scania z 5 osobową obsadą strażaków,
- specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Krosno” z pojazdem SLRwys Tarpan Honker i 3 osobową obsadą pojazdu,
- 3 oficerów wchodzących w skład sztabu.

KM PSP Krosno / red.
fot. KM PSP Krosno, KW PSP Rzeszów

 

Partnerzy portalu: