Oddziałowa z Krosna nowym konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

piątek, 03 listopad 2017 11:18
fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w piątek 3 listopada wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania nowym konsultantom w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz pielęgniarstwa psychiatrycznego. Jedno z nich dla Oddziałowej z Krosna.

Jak informuje rzecznik ojewody Podkarpackiego, powołania z dniem 1 listopada 2017 r. otrzymali dr n. med. Marek Wojtaszek - w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz mgr Barbara Syrek - w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Mgr Barbara Syrek pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, do niedawna na stanowisku Oddziałowej Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, obecnie jako specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Konsultant w ramach pełnienia swojej funkcji wykonuje m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

red., Podkarpacki Urząd Wojewódzki