.

Ruszył nabór do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

fot. BiOSG fot. BiOSG

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby. W 2019 planuje przyjąć 120 nowych funkcjonariuszy. Po przeszkoleniu młodzi strażnicy graniczni zostaną skierowani do służby w placówkach SG w Lubaczowie, Korczowej oraz Medyce. 

Wymagania wobec kandydatów:
- nie ukończony 35 rok życia,
- posiada wyłącznie obywatelstwo polskie,
- ma nieposzlakowaną opinię,
- jest osobą niekaraną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzysta w pełni z praw publicznych,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w uzbrojonej formacji,
- daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,
- jest osobą komunikatywną, kreatywną w działaniu, zdyscyplinowaną

Każdy kandydat, który spełnia powyższe wymagania musi przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne:
I etap to formalności związane z osobistym złożeniem wymaganych dokumentów i zaświadczeń, wstępną rozmową kwalifikacyjna, badaniami psychologicznymi i badaniami psychofizjologicznymi,
II etap obejmuje egzamin w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej ( w Lubaniu, Koszalinie lub Kętrzynie), składający się z testu pisemnego z wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Po przyjęciu do służby, nowy funkcjonariusz SG jest kierowany na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, a potem miesięczną praktykę w macierzystej jednostce. Na koniec odbywa 3,5 miesięczne szkolenie podoficerskie. W trakcie szkoleń w ośrodkach SG, kursant ma zapewnione wyżywienie, pobyt oraz wynagrodzenie.

red. | fot. BiOSG 

 

Partnerzy portalu:

cosmopolitan-logo lostark-logo jubiler-jaracz-logo hotel-nafta-krosno-logo kroscar CLUB NAFTA bez tla logoAnonseKrosnojooble baner