ŚWIERZOWA POLSKA: Strażacy wzbogacili się o nowoczesne ubrania specjalne i sprzęt

fot. OSP Świerzowa Polska fot. OSP Świerzowa Polska

Ochotnicza Straż Pożarna w Świerzowej Polskiej zrealizowała zakup nowoczesnych ubrań specjalnych i sprzętu strażackiego. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji z Gminy Chorkówka, udało się zakupić sześć kompletów ubrań specjalnych Scantex Raptor NXT Gold, motopompę szlamową Honda WT-30X oraz aluminiową drabinę nasadkową. W ramach programu "5000+ dla OSP" realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji został zakupiony zestaw dydaktyczny z kamerą termowizyjną SEEK Reveal FirePRO, natomiast dzięki środkom z Ministerstwa Sprawiedliwości i Gminy Chorkówka zakupionych zostało pięć par rękawic strażackich. Zakupiono również dwie pary butów specjalnych, które zostały dofinansowane m.in. przez Nadleśnictwo Dukla.

Zakup ubrań specjalnych, motopompy szlamowej oraz drabiny nasadkowej opiewał na kwotę 22 400,01zł i został zrealizowany dzięki poniższym źródłom finansowania:

- 18 778,00zł - dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie

- 2 087,00zł - dotacja Gminy Chorkówka

- 1 535,01zł - środki własne OSP

Zestaw dydaktyczny z kamerą termowizyjną i materiałami edukacyjnymi kosztował 5 150,00zł, zakup zrealizowany dzięki środkom:

- 5 000,00zł - dotacja MSWiA za pośrednictwem KG PSP

- 150,00zł - środki własne OSP

Dwie pary butów specjalnych Brandbull 005 zostały zakupione za kwotę 876,99zł i ich zakup nie byłby możliwy gdyby nie otrzymane wsparcie:

- 500,00zł - dotacja Nadleśnictwa Dukla

- 300,00zł - dotacja firmy PETRO-SAN Sp. z o.o.

- 76,99zł - środki własne OSP

Rękawice strażackie zostały zakupione w ramach dofinansowania, które Gmina Chorkówka otrzymała z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy.

W tym miejscu Zarząd i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzowej Polskiej chcieliby złożyć ogromne słowa podziękowania za nieocenione zaangażowanie w rozwój jednostki, przychylność, wielką życzliwość i zrozumienie dla potrzeb strażaków takim osobom i firmom jak:

- Pan Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP

- Pan Adam Skiba - Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie

- Pan Grzegorz Węgrzynowski - Wójt Gminy Chorkówka

- st. bryg. mgr inż. Mariusz Bieńczak - Komendant Miejski PSP w Krośnie

- PETRO-SAN Sp. z o.o.

 

red. osp, fot. OSP Świerzowa Polska

 

Partnerzy portalu: