Nowe hełmy dla strażaków OSP Posada Dolna za prawie 20 tys. zł

wtorek, 19 listopad 2019 21:46
fot. OSP KSRG Posada Dolna fot. OSP KSRG Posada Dolna

Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Dolnej zakupiła hełmy strażackie w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

R E K L A M A

Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Dolnej dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie sfinalizowała zakup hełmów strażackich. Środki ochrony indywidualnej strażaka, w ilości 12 sztuk, zakupiono m.in. z dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Rzeszowie oraz ze środków własnych jednostki. Kwota zakupu wyniosła 19 284,24 zł w tym dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosła 17 000 zł a środki własne jednostki 2 284,24 zł.

red. fot. OSP KSRG Posada Dolna