Wydrukuj tę stronę

KORCZYNA: III Powiatowy Konkurs Kronik OSP

piątek, 22 listopad 2019 17:03
fot. Urząd Gminy w Korczynie fot. Urząd Gminy w Korczynie

22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury - Dworze Szeptyckich w Korczynie odbył się III Powiatowy Konkurs Kronik OSP. Jury w składzie: dr Tadeusz Łopatkiewicz (etnograf, regionalista), Dorota Pec (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie), Andrzej Kołder (kustosz Muzeum Zamkowego i Muzeum w Kopytowej), Wojciech Tomkiewicz (Dyrektor GOK w Korczynie) zapoznało się z 22 tomami kronik przedstawionych przez 14 jednostek OSP.

R E K L A M A

Celem konkursu jest doskonalenie warsztatu kronikarskiego, podnoszenie umiejętności dokumentowania działalności, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń.

W tym roku brane były pod ocenę ostatnie trzy lata działalności jednostek OSP, począwszy od 2016 roku. Zwracano szczególną uwagę na następujące regulaminowe kryteria między innymi: koncepcje kroniki, zakres, spójność, stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk, autentyzm, obiektywizm i formę oraz estetykę zapisu.

Jury, po zapoznaniu się z 22 tomami kronik przedstawionych przez 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dokonało następującej oceny:

W kategorii KRONIKA WZOROWA wyróżniono kroniki:

- OSP Węglówka,
- OSP Iskrzynia,
- OSP Korczyna,
- OSP Żarnowiec,
- OSP Posada Górna,
- OSP Odrzykoń,
- OSP Szczepańcowa,
- OSP Żeglce.

Maksymalną ilość punktów uzyskały w tej kategorii kroniki z OSP Iskrzynia i OSP Szczepańcowa.

W kategorii KRONIKA WYRÓŻNIAJĄCA komisja nagrodziła następujące jednostki OSP:

- OSP Głowienka,
- OSP Jaszczew,
- OSP Bałucianka,
- OSP Posada Dolna,
- OSP Wrocanka,
- OSP Machnówka.

Komisja nie przyznała wyróżnień w trzeciej kategorii – KRONIKA POPRAWNA.

Wręczeniu wyróżnień towarzyszyły występy artystyczne. W spotkaniu uczestniczyły władze gminy Korczyna - wójt Jan Zych wraz z zastępcą Katarzyną Urbanek oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, na czele z Prezesem dh Janem Kilarem oraz wiceprezesem dh Kazimierzem Gładyszem. W uroczystości uczestniczył również Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak. 

Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom konkursu. Przedstawione kroniki prowadzone są w sposób merytorycznie poprawny i estetycznie wyróżniający się. Stanowią nie tylko uzupełniany na bieżąco zapis działań poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, ale też istotny dokument życia społecznego poszczególnych miejscowości. Cennym uzupełnieniem zapisów kronikarskich są fotografie, wycinki prasowe oraz inne pisma i druki okolicznościowe. Komisja sugeruje aby w kolejnych działaniach kronikarskich większą uwagę przywiązywać do dat dziennych opisywanych wydarzeń, a także pełniejszych opisów pod dokumentacją fotograficzną. Warto rozważyć także paginowanie stron kroniki oraz sygnowanie jej imieniem i nazwiskiem kronikarza, ewentualnie inicjałami osób, które redagują kolejne zapisy.

red., fot. Urząd Gminy w Korczynie