Swoją działalność w dniu 15 czerwca br. rozpoczęło nowoczesne Centrum Rehabilitacji, działające przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.

Samorząd Powiatu Krośnieńskiego otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2 221 670 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej. Na ostatniej sesji Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2020 roku omówił wicestarosta Andrzej Guzik.

 

Partnerzy portalu:

beniaminek2020lostark-logojubiler-jaracz-logologoAnonseKrosnojasion24metkro