Z życia służb

Bieszczadersi - piewcy życia karpackiej prowincji (jak mówi się o nich w rodzinnych stronach) udanie prezentowali się m.in. na Pikniku Country w Mrągowie (2000) i w trakcie koncertu debiutów 38 Festiwalu Piosenki Polskiej OPOLE (2001). Po długiej przerwie zespół w nowym składzie powrócił do aktywności twórczej i koncertowej występując, między innymi, podczas ubiegłorocznego festiwalu „Piknik Country Lesko”. Kilka dni temu nagrali piosenkę dla strażaków.

Za pośrednictwem portalu Krosno112.pl, druh Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie z okazji Dnia Strażaka składa życzenia wszystkim strażakom oraz ich rodzinom:

Przewodniczący Rady Gminy Wojaszówka Józef Zięba oraz Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański składają życzenia wszystkim strażakom z okazji ich święta. 

Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak podjął swoją pierwszą decyzję o włączeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Z województwa podkarpackiego wśród nowych jednostek, które wejdą do KSRG od 1 maja 2020r. znalazła się OSP Tylawa. To 21 jednostka OSP z powiatu, która będzie należeć do KSRG. 

Trwają prace, przy przebudowie i rozbudowie budynku OSP w miejscowości Dobieszyn. Koszt rozbudowy to prawie 200 tys. zł. 

24 marca 2020 roku Gmina Dukla podpisała umowę z wykonawcą, który został wyłoniony w przetargu, Firmą FEMIX sp. z o.o., na wykonanie II etapu budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie. W zakresie prac jest wykonanie stanu surowego remizy na kwotę 633 635,66 zł brutto. Wykonawca przejął plac budowy 26 marca 2020. Prace trwają.

W dniu 24 kwietnia Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie lek. med. Andrzej Jurczak opublikował list otwarty z podziękowaniem dla darczyńców, którzy pomogli w walce z koronawirusem. Publikujemy go w całości. 

Pandemia COVID-19 w bezprecedensowym stopniu zmieniła obraz zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. 15 marca tymczasowo zamknięto większość przejść granicznych, w tym Medykę – najstarsze i jedno z największych w Polsce. Mimo to, podobnie jak na całym odcinku polskiej granicy także tutaj, strażnicy graniczni nieprzerwanie, wykorzystując nowoczesne technologie i tradycyjne formy służby chronią nienaruszalności granicy państwowej.