Z życia służb

Zakończyły się prace budowlane związane z inwestycją polegającą na modernizacji energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Oficjalny odbiór odbył się 21 października br. w obecności starosty Jana Pelczara, wicestarosty Andrzeja Guzika, dyrektor – etatowego członka Zarządu Moniki Subik, dyrektora SPPR w Krośnie Andrzeja Jurczaka oraz inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Druhowie z OSP w Myscowej (pow. jasielski, gm. Krempna) po raz kolejny w tym roku zostali bez wozu. Prawie 50-letni STAR 660 (jeden z najstarszych samochodów w powiecie jasielskim) wielokrotnie wyjeżdżał do działań ratowniczo-gaśniczych oraz zabezpieczeń imprez masowych na terenie gminy Krempna. Częste awarie powodują osłabienie ochrony przeciwpożarowej Magurskiego Parku Narodowego.

Nowy sprzęt w OSP Krosno-Suchodół

czwartek, 17 październik 2019 09:15

W dniu 15.10.2019 r. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Pan Adam Skiba wizytował jednostkę OSP Krosno – Suchodół. Podczas spotkania ze strażakami dokonał przekazania sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka, które zostały zakupione m.in. z dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Rzeszowie oraz ze środków własnych jednostki. Kwota zakupu całego sprzętu wyniosła 22 000 zł w tym dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosła 19 800 zł a środki własne jednostki 2220 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Świerzowej Polskiej zrealizowała zakup nowoczesnych ubrań specjalnych i sprzętu strażackiego. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji z Gminy Chorkówka, udało się zakupić sześć kompletów ubrań specjalnych Scantex Raptor NXT Gold, motopompę szlamową Honda WT-30X oraz aluminiową drabinę nasadkową. W ramach programu "5000+ dla OSP" realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji został zakupiony zestaw dydaktyczny z kamerą termowizyjną SEEK Reveal FirePRO, natomiast dzięki środkom z Ministerstwa Sprawiedliwości i Gminy Chorkówka zakupionych zostało pięć par rękawic strażackich. Zakupiono również dwie pary butów specjalnych, które zostały dofinansowane m.in. przez Nadleśnictwo Dukla.

W środę (9.10) na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Krośnie "Naftówka" odbyła się coroczna Munduriada szkół średnich organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie. To już czwarta edycja wydarzenia. W tym roku wzięło udział 5 szkół z Krosna, Iwonicza i Rymanowa.

Po wieloletnich staraniach udało się w końcu wyremontować garaż w remizie OSP Jasionka. Powiększeniu uległa również brama wyjazdowa.

Uporczywie padający deszcz nie przeszkodził kilkudziesięciu uczestnikom charytatywnego rajdu rowerowego i spływu kajakowego służb mundurowych. Rajd odbył się w sobotę 5 października, na trasie Sanok - Brzozów - Krosno - Wojkówka - Frysztak. 

Wyjątkowe I Międzynarodowe Zawody w Ratownictwie

sobota, 05 październik 2019 16:14

Bez zbędnego napięcia i w duchu zdrowej rywalizacji odbyły się I Międzynarodowe Zawody w Ratownictwie, które odbyły się na terenie czterech miejscowości w sobotę 5 października. 

 

Partnerzy portalu: