Z życia służb

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 5 marca br. radni wysłuchali obszernych informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim za 2019 rok.

1464 kobiety pracują w Podkarpackiej Policji

niedziela, 08 marzec 2020 11:53

Kobiety w policyjnych mundurach pracują bez taryfy ulgowej - ramię w ramię z mężczyznami. Nie od dzisiaj wiadomo, że zawód policjanta to ciężka i wymagająca praca. Jednak kobiety nie boją się wyzwań i coraz częściej wybierają mundur.

Od wtorku nad Rzeszowem lata policyjny Black Hawk, budząc zainteresowanie mieszkańców. To ćwiczenia wysokościowo-taktyczne funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Rzeszowie, żołnierzy i strażaków.

6 marca br. w sali Domu Ludowego w Długiem odbyły się XXXVII Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej poprzedziły kwalifikacje szkolne, w których wyłoniono blisko kilkudziesięciu uczniów reprezentujących szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.

„Zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania koronawirusa wymaga podjęcia szybkich działań właśnie teraz - na wczesnym etapie kiedy istnieje jeszcze możliwość wpływu na tempo i zasięg jego transmisji. W tym celu Wojska Obrony Terytorialnej zmieniają model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy” – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

13 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Akt ten ustala czas trwania kwalifikacji wojskowej na obszarze kraju w okresie od 3 lutego do 13 marca 2020 r. Tym samym tegoroczna kwalifikacja została zakończona, osoby które otrzymały wezwania do stawienia się po 13 marca 2020 r. są zwolnione z tego obowiązku.

Strażacy z OSP Moderówka informują, że 29 lutego organizowana jest zbiórka złomu, z którego dochód zostanie przeznaczony na doposażenie jednostki.

Od poniedziałku 24 lutego br. zmieniły się numery telefonów do Komend Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

 

Partnerzy portalu: