OSP Krosno - Polanka

OSP Krosno - Polanka fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Polance powstała w 1927r. Z inicjatywą utworzenia Straży Pożarnej wyszedł ks. Stanisław Decowski, ówczesny wikariusz w parafii Polanka , zaangażowany w budowę kościoła. Jesienią 1927r. została zawiązana Straż i zarejestrowana w krośnieńskim magistracie. W skład pierwszego Zarządu (pracującego od lat 50.) wchodzili: prezes Stanisław Januszkiewicz, pracownik magistratu, naczelnik Władysław Laba, pracownik Męcinki, sekretarz Aleksander Warchoł, pracownik kopalni nafty, oraz członkowie Aleksander Jastrząb z kopalni nafty i Franciszek Piotrowski, pracownik cegielni. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Ziółkowski, pracownik majątku, Wincenty Adamik, kierownik miejscowej szkoły i Józef Gabory z kopalni nafty.

W 1930r. z inicjatywy ks. Decowskiego i Jana Debskiego, właściciela cegielni, wybudowano małą remizę i zakupiono pompę dwuramienną, którą zamontowano na wozie konnym wraz z wężami i drabiną. Zaprzęgi konne były utrzymywane przez strażaków również ochotniczo. Przez wiele lat naczelnikiem OSP Polanka był Stanisław Ginalski, komendant Straży Pożarnej w Rafinerii Nafty Jedlicze.

W okresie okupacji strażacy zabezpieczyli sprzęt i mundury, ale nie zaprzestali działalności, co skutkowało wywiezieniem kilku z nich do obozów zagłady. Po przejściu frontu dyrekcja użyczyła dla Straży pomieszczeń na remizę i świetlicę. Wkrótce Straż otrzymała samochód skrzyniowy "Star" z przeznaczeniem do remontu i uzbrojenia gaśniczego. W 1952r. wybrano nowy Zarząd w składzie: prezes Stanisław Jamroga, naczelnik Władysław Laba, zastępca Kazimierz Guzik, sekretarz Mieczysław Bęben. O silnym zaangażowaniu strażaków świadczą dyplomy z tamtego okresu. Kolejny Zarząd z naczelnikiem Józefem Słysiem wnioskował do władz o zezwolenie na budowę strażnicy, jednak bez skutku, ponieważ realizowano budowę Domu Ludowego i Kółka Rolniczego. Straż przekazała zgromadzone materiały na prowadzone inwestycje. Do 1968r. opiekę nad OSP sprawowała dyrekcja Zakładów Ceramicznych (wówczas nastąpiła ich likwidacja).

W 1968r. Straż krośnieńska przekazała Polance samochód pożarniczy na bazie "Lublina", którego kierowcą był ówczesny naczelnik Marian Bęben. Pomieszczenia remizy wynajmowano od GS, a świetlicę od MZBM, płacąc czynsz. Wówczas podjęto uchwałę o remoncie magazynu paliw na terenie cegielni. Prace, którymi kierował naczelnik Jan Bęben, sfinalizowano, a wiele wysiłku włożył mgr inż. Stanisław Olbrycht, przygotowując formalno-prawną obsługę inwestycji. W 1986r. Rejonowa Komenda Straży w Krośnie przydzieliła samochód pożarniczy marki "Żuk" GLM, służący do chwili obecnej.

W dniu 14.09.1997r. Straż w Polance świętowała jubileusz 70- lecia powstania, połączony z uroczystościami religijnymi pod przewodnictwem kapelana ks. Tadeusza Wawryszki i dziekana ks. Tadeusza Buchowskiego oraz wręczeniem Sztandaru na ręce naczelnika Kazimierza Donicy. Sztandar oraz liczni druhowie zostali uhonorowani medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

OSP Krosno - Polanka

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

Polecamy

zsp reklama k112

skupzlotav2

mechanik baner 2020

optimus club

KLO RB 2020

studium baner do 25 08 2020

WYDARZENIA NOWE

mail info

BAZA PRAWNIKOW NOWE

AKCJE CHARYTATYWNE NOWE

FELIETONY NOWE

ADOPCJE NOWE

R  E  K  L  A  M  A
 

Partnerzy portalu: