Wiemy, za ile ubezpieczysz mieszkanie w Krośnie

fot. pixabay fot. pixabay

Ceny mieszkań w Polsce w 2019 r. poszły w górę. Województwo podkarpackie nie jest tutaj wyjątkiem – w Rzeszowie oraz w innych miastach, a tym w Krośnie, mieszkania zdrożały średnio o ok. 6 proc. w porównaniu z 2018 r. Jak to się ma do cen za ubezpieczenie nieruchomości?

Jeśli chodzi o cenę za metr kwadratowy, podkarpackie plasuje się w połowie stawki – najwięcej za mieszkania trzeba zapłacić w Trójmieście, Warszawie i Krakowie. Cena nieruchomości to jeden z najważniejszych czynników decydujących o jej zakupie – ma również znaczący wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Obowiązek posiadania polisy co prawda nie istnieje (wyjątkiem są banki wymagające tego typu zabezpieczenia w podstawowej formie przy zaciąganiu kredytu hipotecznego), ale wiele przemawia za tym, aby zainteresować się tym tematem.

Wartość mieszkania a cena polisy
Na polisy mieszkaniowe mieszkańcy Krosna wydają średnio 200-400 zł. Nie da się wskazać optymalnej wysokości składki, ponieważ jest to wypadkowa wielu elementów. Zawartość ubezpieczenia powinna być adekwatna do wartości nieruchomości oraz preferencji i oczekiwań ubezpieczonego.

Cena polisy mieszkaniowej jest uzależniona od bardzo wielu przesłanek. Ubezpieczyciele biorą m.in. pod uwagę wartość nieruchomości, przy czym obowiązuje prosta zasada: im droższe mieszkanie, tym wyższa składka. Ponadto pod uwagę brane są też i inne kryteria, takie jak m.in.
• kondygnacja – to, na którym piętrze znajduje się mieszkanie, jest istotne w kontekście włamań i zalań,
• zabezpieczenia – wysokość składki obniża np., fakt posiadania alarmu, monitoringu, drzwi antywłamaniowych etc.,
• historia ubezpieczeniowa – osoby, które wcześniej zgłaszały szkody w mieszkaniu, muszą się liczyć z wyższą ceną polisy; z kolei za bezszkodową historię ubezpieczeniową można otrzymać zniżki.


Ubezpieczenie mieszkania w Krośnie – jaka wysokość składki?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zawsze jest wyliczana w oparciu o indywidualne kryteria. Może się więc zdarzyć i tak, że mieszkania w Krośnie o identycznych parametrach, ale znajdujące się w różnych dzielnicach miasta, zostaną inaczej wycenione przez ubezpieczyciela.

Kalkulację składki da się też przeprowadzić samodzielnie za pomocą specjalnego kalkulatora polis mieszkaniowych. Ma on postać prostego w obsłudze formularza, do którego należy wpisać wymagane dane. Porównywanie ofert z zastosowaniem tego narzędzia zapewnia dostęp do aktualnych propozycji skrojonych na miarę konkretnych potrzeb i pozwala znaleźć polisę w atrakcyjnej cenie, bez ryzyka przepłacenia.

W najtańszym wariancie mieszkanie w Krośnie można ubezpieczyć za ok. 150 zł, lecz lepiej dopłacić i zyskać pełniejszą ochronę. Cena to rzecz jasna istotny czynnik wpływający na decyzję o zakupie polisy, lecz nie powinna odgrywać głównej roli. Ubezpieczenia mieszkań nie są drogie w porównaniu z wydatkami, jakie trzeba ponieść na likwidację szkód. Pakiet podstawowy wystarczy co prawda do uzyskania kredytu, ale na dłuższą metę to za mało.

Jaki zakres ochrony wybrać: podstawowy czy rozszerzony?

Polisy mieszkaniowe na https://www.ubezpieczeniaonline.pl/mieszkania-domu/0.html dostępne są w różnych wariantach. Opcja podstawowa obejmuje przeważnie mury i inne stałe elementy – ubezpieczenie w tej właśnie formie to jeden z wymogów stawianych osobom ubiegającym się o kredyt hipoteczny (w Polsce zakup ok. 30 proc. mieszkań finansowany jest kredytem). Nie jest ono jednak w stanie zapewnić kompleksowej ochrony, gdyż zakres jest ograniczony do minimum i nie ujmuje wielu ryzyk.

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest polisa uwzględniająca możliwie jak najwięcej ryzyk, w tym m.in. stłuczenia, zalanie, przepięcie, dewastację oraz kradzież z włamaniem.

Pakiet podstawowy zabezpiecza jedynie mury i stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych, których lista jest mocno okrojona. Zakres ochrony można też poszerzyć o:
• ruchomości domowe,
• piwnicę,
• pakiet assistance zapewniający fachowe wsparcie w przypadku usterek i awarii,
• OC w życiu prywatnym, z którego likwidowane są szkody nieumyślnie wyrządzone osobom trzecim – klasycznym przykładem jest zalanie mieszkania sąsiadowi,
• ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

Szerszy zakres ochrony z jednej strony podnosi wysokość składki, lecz z drugiej gwarantuje pełniejszą ochronę. Polisa w wersji rozszerzonej zadziała w wielu sytuacjach, w których wersja podstawowa okazuje się nieskuteczna.

Sumy gwarantowane – co trzeba o nich wiedzieć?
Suma gwarantowana to maksymalna kwota, do której firma ubezpieczeniowa przejmuje finansową odpowiedzialność za szkody. Podobnie jak zakres ochrony jest to ważny czynnik przekładający się na wysokość składki.

Czy nie lepiej obniżyć sumę gwarantowaną w zamian za niższą składkę? Mija się to z celem, ponieważ w praktyce to tylko pozorna oszczędność. Przy niskich sumach gwarantowanych nie należy oczekiwać wysokich odszkodowań – może się też zdarzyć, że trzeba będzie z własnej kieszeni ponieść część kosztów likwidacji szkody.

Z drugiej strony suma gwarantowana polisy nie powinna być wygórowana – odszkodowanie i tak wypłacane jest do kwoty określonej w umowie, nie może być wyższe aniżeli suma gwarantowana.

Artykuł sponsorowany

 

Partnerzy portalu: