Wydrukuj tę stronę

Co można wyczytać z OWU OC?

czwartek, 18 czerwiec 2020 11:34

Zapoznanie się z całą ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych jest prawdziwym wyzwaniem. To 89 stron języka prawnego! Na szczęście nie musisz jej czytać. Ubezpieczyciele w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli OWU zawierają najważniejsze informacje dotyczące OC komunikacyjnego. Będą one takie same bez względu na to, u którego ubezpieczyciela wykupisz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na swój samochód.

Zacznijmy od samych podstaw. Jeśli jesteś właścicielem samochodu, to musisz go ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe i przypisane jest do pojazdu, a nie do osoby. Jeśli pożyczysz samochód koledze, a on spowoduje nim wypadek, to rekompensata za szkody zostanie wypłacona z Twojego ubezpieczenia OC. W tym artykule zostanie omówionych 5 najważniejszych kwestii z OWU OC. Sprawdź, czy wszystkie były Ci znane przed podpisaniem ostatniej umowy!


Zakres ubezpieczenia OC
Po co w ogóle jest OC? No właśnie… wiele osób nigdy się nad tym nie zastanawiało, ale bez takiego ubezpieczenia można znaleźć się w poważnych kłopotach. Ubezpieczenie OC pojazdów chroni kierowcę, który jest w ruchu, przed szkodami na:

• osobie,
• mieniu.

Jeśli więc kierowca będący w ruchu spowoduje wypadek lub kolizję, to ubezpieczyciel pokryje koszty związane z obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia, a nawet śmiercią, które dotknęły osoby poszkodowane. Feralny kierowca nie zapłaci także z własnej kieszeni za utratę, zniszczenie i uszkodzenie mienia w zdarzeniu drogowym, którego był sprawcą.

Warto zwrócić uwagę na pewną kwestię! Co oznacza “pojazd w ruchu” w myśl przepisów dotyczących ubezpieczenia OC? Może i brzmi to dziwnie, ale samochód w ruchu, to też taki, który stoi i:

• wsiada się lub wysiada się z niego,
• ładuje się lub wyładowuje coś z niego,
• po prostu się zatrzymał lub ma postój.

Nie chodzi więc o fizyczne przemieszczanie się po jezdni, ale o bycie uczestnikiem ruchu. Pojazd pozostawiony na drodze staje się zagrożeniem dla innych kierowców, a więc musi być uznawany za “będący w ruchu”.


Wyłączenia z ochrony OC
Jak było widać z powyższego akapitu, zakres ubezpieczenia OC jest rozległy. Jednak ustawodawca wprowadził w art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych kilka wyjątków, które nie są objęte ubezpieczeniem. Zalicza się do nich:

• utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia będącego własnością ubezpieczającego pojazd, ale spowodowanych przez innego kierowcę tego pojazdu,
• zamieszczenie lub skażenie środowiska,
• utratę gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, dokumentów i przedmiotów kolekcjonerskich (znaczki itp),
• szkód na ładunkach, bagażach i przesyłkach przewożonych odpłatnie (wyjątek - za szkodę na nich odpowiada posiadacz innego pojazdu).

Ubezpieczyciel nie wypłaci ubezpieczenia także kierowcy, który jednym swoim samochodem uderzył w drugi, nawet jeśli tego drugiego jest tylko współwłaścicielem. Warto więc uważać, wyjeżdżając ze swojej posesji, zwłaszcza jeśli się ma kilka samochodów!

Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, kiedy oba pojazdy są w leasingu u tego samego finansującego, należą do tego samego wierzyciela lub zostały objęte zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej (jeden wierzyciel).

Regres ubezpieczeniowy
Obowiązki związane z ubezpieczeniem OC i ewentualną wypłatą odszkodowania leżą też po stronie kierowcy. W pewnych sytuacjach ubezpieczyciel może wystąpić o zwrot wypłaconej rekompensaty do sprawcy szkody. Dotyczy to szczególnych sytuacji i przewinień, ale warto je znać:

• jeśli szkoda została wyrządzona celowo,
• gdy powstała podczas jazdy w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub innych substancji odurzających,
• gdy kierujący wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku przestępstwa,
• jeśli sprawca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu (wyjątkiem jest sytuacja, w której ratował życie i mienie lub ścigał przestępcę),
• jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia drogowego.

Oczywiście w przypadku kradzieży pojazdu, regres będzie dotyczył kierowcy-złodzieja, a nie klienta firmy ubezpieczeniowej, któremu auto skradziono!

 

Wypowiedzenie umowy OC
Czy kierowca może zrezygnować z ubezpieczenia OC? Takie sytuacje omówione są także w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

- Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Właściciel samochodu w praktyce może wypowiedzieć umowę i nie podpisać nowej, ale jeśli to zrobi, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szybko namierzy taką osobę i nałoży karę za brak ciągłości ubezpieczeniowej. Kierowca może wypowiedzieć umowę najpóźniej w przeddzień jej wygaśnięcia i podpisać z innym ubezpieczycielem - radzi Tomasz Sowa redaktor w mubi.pl.

Jeśli wykupisz OC w innej firmie, a z automatycznie przedłużonej umowy zrezygnujesz, to będziesz musiał zapłacić za okres jej trwania - czyli te kilka dni czy tygodni. Kupując ubezpieczenie przez internet, będziesz mógł także wypowiedzieć je w ciągu 30 dni.

Płatność składki
Jak wygląda płatność składki OC? Oczywiście możesz ją zapłacić jednorazowo, dzięki temu będziesz miał opłacony cały okres trwania umowy. Jeśli nie chcesz płacić jednorazowo całej kwoty ubezpieczenia, to OC możesz rozłożyć na raty! Pamiętaj tylko, że im na więcej rat się zdecydujesz, to finalnie cała składka będzie droższa.

Materiał partnera